מחאת 2020 ושאלת קיומו או העדרו של המשפט במסגרתה
משתתפים:
אור לי בר-לב, עיתונאית עצמאית, עו”ד גבי לסקי, פרופסור גד ברזילי.
יו”ר ומגיב פרופסור סנדי קדר
הקשר בין משפט לבין שינוי חברתי מהווה סוגיה קלאסית בחקר המשפט והחברה.
נדון במס’ סוגיות:
• אכיפה בכלל, ואכיפה סלקטיבית בפרט
• מידת הכוח המופעל כלפי סוגים שונים של מוחים
• קו התפר בין מחאה אזרחית למרי אזרחי