החממה לחקר הדתות יוצאת לדרכה ובמפגש הראשון שלה ד”ר עידו שחר שלנו יחד עם ד”ר קארין יפת מהפקולטה למשפטים ידברו על “בין דת, משפט וזהות: מבט משווה על בתי הדין השרעיים ובתי הדין הכנסייתיים בישראל כמרחבים של זהות דתית וקהילתית”.

חממה