בימים כתיקונם, ההחלטה לדחות את פתיחת הדיון בעניינו של רה”מ נתניהו הייתה פותחת מהדורות. בשיאו של משבר הקורונה – עו”ד קינן ופרופ’ רייכמן עם טענות בעד ונגד הדחייה..
בחקר שלטון במצבי קיצון אנחנו חולקים את ההבנה שכאשר ישנה מגיפה כמו הקורונה (וגם מצבי קיצון כמו שיטפונות וכדומה), מדובר במצב מיוחד מבחינת שלטון החוק, אשר מחייב דווקא לשמר את הקיים ככל האפשר. במצבים כאלה לא פעם מתקבלות באופן מהיר מדי החלטות שעלולות לפגוע בעקרונות כמו הפרדת הרשויות וזכויות פרט. החשש הוא שדווקא מתוך הפאניקה של השלטון, למשל מרצון להימנע ממספר גבוה של מתים ש”יהיו רשומים” על שמם של מקבלי ההחלטות, נהיה עדים לפגיעה חזקה מדי בעקרונות דמוקרטיים ובזכויות אדם. הדבר יכול להתבטא בפרסום של תקנות לשעת חירום, בדחייה של דיונים משפטיים, כמו במקרה הנוכחי, ובדרכים שונות נוספות.
למאמר המלא