סיוע לילדים בחינוך המיוחד

סוגיה נוספת בה אנו מטפלים כדרך קבע הינה סיוע לילדים בחינוך המיוחד בגיבוש תכניות שילוב, בהליכים למול ועדות השמה וערר ועוד. בין היתר ייצגנו הורים בעתירה להמשך שילוב של תלמיד חינוך מיוחד – בהתראה של פחות מ 24 שעות התייצבנו עם הורים אשר הגישו עתירה כנגד הוצאת ילדם מבית ספר רגיל לבית ספר לחינוך מיוחד. לצערנו בית המשפט לא קיבל את העתירה ולצערנו ההורים בחרו שלא להגיש ערעור על ההחלטה בשל עלויות הגשת הערעור (ערבון ואגרה). ראוי לציין כי מספר לא מועט של פניות של הקליניקה מנעו הרחקת תלמידים משילוב או ממסגרות בהם חפצו. כמו כן אנו חלק מקואליציה של ארגונים בהובלת ארגון בזכות, שנאבקים לקדם שילוב תלמידים עם מוגבלות במערכת החינוך.