מניעת הרחקת ילד מפנימיה

פנימייה ידועה הרחיקה תלמיד מלימודים בפנימייה בכיתה יב’ בשל טענות שונות הנוגעות למצבו הנפשי. בעקבות ערר שהגשנו למשרד החינוך הוחזר התלמיד למוסד החינוכי ללימודים אך ההרחקה מהפנימייה נותרה בעינה. על כך הגשנו עתירה ובית המשפט קיבל את העתירה במובן זה שקבע כי ההליך לא היה תקין והחזיר את ההחלטה למשרד החינוך. בשלב זה ויתר העותר על המשך ההליכים (אשר דרשו בדיקה פסיכיאטרית נוספת) מחשש כי הכנסתו לפנימייה ב”כפייה” תגרום להתנכלות לו.