חוק חינוך חינם לילדים חולים

על פי חוק חינוך לילדים חולים, ילדים חולים הינם תלמידים הנעדרים ממסגרות חינוך לתקופות העולות על 21 יום ברציפות לסירוגין בשל מחלה. שירות זה הופרט על ידי משרד החינוך ומטופל על ידי זכיין. לצערנו, השילוב בין הזכיין הנוכחי והעדר פיקוח נאות של משרד החינוך, מוביל לתופעות קשות של זניחת אותם ילדים חולים על ידי המערכת – החל באי הספקת שירותים כליל או הספקת שירותים חלקיים, התאמת מורים לא מתאימה, העדר מענה לפניות ועוד. חומרת הדברים מקבלת משנה תוקף מאחר ולצערנו מאות ילדים נמצאים במשך שנים רבות בביתם רבות בגלל העדר התאמה של מסגרות החינוך לקליטתם. לאורך השנים האחרונות הקליניקה עובד בצמוד עם מטה המאבק למען הילדים החולים בטיפול בעשרות פניות פרטניות ועקרוניות שנה בשנה.

הקליניקה למשפט ולמדיניות חינוך פעלה בין היתר בפרוייקטים הבאים:

הגשת עתירה בעניין העדרה של תכנית לילדים חולים: תקנות חוק ילדים חולים חייבו את המדינה להציג בפני ועדת החינוך של הכנסת תכנית סדורה לטיפול בילדים חולים. עם זאת מאז התקנת התקנות מזה קרוב ל 15 שנים לא הוכנה תכנית כאמור. בנוסף לכך, אף הוחלט על קיצוץ בשעות החינוך הניתנות לילדים חולים. בעקבות כך הגשנו בשנת 2018 עתירה לבג”ץ (בג”ץ 1860/18) בה ביקשנו קביעת תכנית כנדרש בתקנות אשר תבטיח תכנית חינוכית הולמת לכלל הילדים החולים אשר תאפשר להם לעמוד בקצב הלימוד הכיתתי. בעתירה אף ביקשנו את ביטול הקיצוץ (ראו דיווחים בהארץ). הדיון בתקנות צפוי להתקיים לאחר התכנסות הכנסת מחדש.

בימים אלו אנו נערכים להגשת עתירה מתוקנת אשר תתמקד בהליכי ההפרטה של מערך הילדים החולים לאחר שהמדינה האריכה את תוקף הזכייה במכרז של הזכיין.

תיקון לחוק ילדים חולים: בחודש יולי 2017 עבר בקריאה שלישית תיקון לחוק ילדים חולים שיזמנו (הוגש על ידי ח”כ יוסי יונה) המבטיח כי שירותי חינוך לילדים חולים יינתנו כבר מגיל 3, כאשר המדינה הקצתה 6 מיליון ש”ח למימוש החוק. תיקון החוק הביא לתיקון עיוות של ממש – בעוד שבשנים האחרונות מקיימת המדינה לכלל תלמידי ישראל חינוך חובה וחינם כבר מגיל 3, המשיכה היא להעניק שירותי חינוך לילדים חולים רק מגיל 5. מצב דברים שהיווה הפליה חמורה ופגע דווקא במוחלשים ביותר. (לנאום ממליאת הכנסת של ח”כ יוסי יונה המזכיר את הקליניקה ולכתבה של ירדן צור בעיתון ה”ארץ”)

קבלת עתירה על הפסקת שירותים לילד חולה: “קדימה מדע” הזכיין המפעיל את שירותי ילדים חולים הפסיק ללא הליך שימוע ובניגוד לדין את השירותים הניתנים לילד חולה על הרצף האוטיסטי בשל טענות אלימות. בעתירה שהגשנו בשנה זו הבהרנו כי חל איסור על הפסקת הזכות לחינוך וכן הוכחנו כי ההחלטות התקבלו תוך פגיעה של ממש בזכויות העותר וללא בסיסי עובדתי. בעקבות העתירה ולאחר דיון הסכימו קדימה מדע והמדינה לעתירה ושירותי החינוך הוחזרו לתלמיד.

הליכים בעניין הפרטת השירות: הטיפול הרב בעניינם של ילדים חולים הוביל אותנו למסקנה כי הפרטת השירות אינה רק שלא כדין (באשר נעשית ללא הסמכה בדין ותוך האצלה אסורה של שיקול הדעת המהותי לגוף פרטי) אלא גם מובילה לפגיעה קשה בילדים החולים אשר זוכים ליחס לא ראוי ולשירותי חינוך לא הולמים. בעניין זה פנינו לא אחת למשרד החינוך ואנו ממתינים להחלטת המשרד באשר להוצאת מכרז חדש. לאחר הוצאת מכרז חדש נבחן האם ראוי להגיש עתירה בעניין (בהתאם למסרים שהתקבלו ממשרד החינוך פניותינו הובילו לשינויים בהוראות המכרז אך יש לבדוק האם יקרו והאם די בהם).