הקמת מועצה מייעצת לשר החינוך בעניין החינוך הערבי

ביום 11.9.17 קיבל בית המשפט הגבוה לצדק את העתירה שהגשנו בשם ח”כ ג’אברין, פרופ’ מוחמד אמארה ואת מרכז דיראסאת בדבר אי קיום התקנות בדבר מועצה מייעצת לשר החינוך בענייני החינוך הערבי. משרד החינוך הודיע כי החליט להקים מועצה מייעצת בהתאם לתקנות, ולפיכך בית המשפט מחק את העתירה תוך שהוא פוסק לנו הוצאות. ואולם, לצערנו עד למועד כתיבת הדו”ח לא התקדמה המועצה ובקרוב נאלץ להגיש הליכי ביזיון בית משפט.

כתבה על הקמת המועצה ראו באתר הארץ.