פרוייקט הנגשה עברית – הליכי דיגיטציה בספריה הלאומית

הספרייה הלאומית נערכת לעידן הדיגיטלי ולהנגשת אוצר התרבות שבמחסניה לציבור הרחב באמצעות האינטרנט. המדובר באוסף עשיר של ספרים, עיתונים, כתבי יד ומדיה שהעברתם לקבצים דיגיטאליים והעמדתם לרשות ציבור המשתמשים מעוררת שורה של שאלות משפטיות בנושאים המצויים בלב הדיון המשפטי והציבורי בישראל ובעולם. בין היתר: עתיד הספרים והספרייה הדיגיטאלית, הטיפול ביצירות יתומות, תקופת ההגנה על יצירות שונות, הנגשת המידע בעידן דיגיטאלי, ופיתוח מודלים כלליים ומסחריים חדשים.

הקליניקה למשפט וטכנולוגיה מלווה את הספרייה הלאומית בסוגיות המשפטיות המתעוררות במסגרת תהליך הדיגיטציה של אוסף הספרייה והנגשתו באמצעות רשת האינטרנט. המחקר המשפטי הנערך במסגרת זו יהיה נגיש לציבור הרחב ויסייע לספריות וארכיונים להנגיש אוצרות תרבות במתכונת דומה.

בחודש מאי 2011 יזם הפרויקט כנס בינלאומי בנושא eBooks – A New Era of Law, Business and Society