כתבי תביעה ועתירות

  • בג”צ 4797/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ’ רשות שדות התעופה (עתירה תלויה ועומדת בעניין הפרופיילינג/ התיוג האתני בשדות התעופה), תגובה משלימה של משפט השוואתי מטעם האגודה לזכויות האזרח, מאי 2010 [עו”ד עאוני בנא, בסיוע פאדי חורי וד”ר אילן סבן]
  • תום לב בחוזה עבודה – פיטורין מחמת שמירה על כללי אתיקה והפליה בעבודה בשל עמדה/השקפה – הוגשה תביעת פיצויים כנגד פיטוריו של עורך המקומון “שבע”, יאסר עוקבי, מרשת המקומונים של מעריב בעת מבצע “צוק איתן” (קיץ 2014), בשל כתבה שיזם על ההרוג הבדווי מירי קסאם וראיון שערך עם אלמנתו הפצועה. התביעה מנוהלת (פרו-בונו) בבית הדין לעבודה בבאר-שבע על ידי משרד בן-ארי, פיש, סבן ושות’. ארגון העיתונאים החליט, בהתערבותנו, להצטרף לתביעה. כתב התביעה ותצהיר העדות הראשית גובשו תוך סיוע רב מצדנו. הדיון המוקדם התקיים, והתיק הועבר להוכחות. הדיון התקיים ב 6.2.2017. לכתב התביעה