אכיפה סלקטיבית והפלייה על רקע לאום

  • נייר עמדה: אכיפה סלקטיבית ועבריינות אידיולוגית בשנת 2010, כתבה הקליניקה נייר עמדה בנושא זה.
  • התניית קבלתו של סטודנט ערבי ללימודים בסמינר למורים בעמידתו במבחן שפה בערבית – סטודנט ערבי אשר למד למן ילדותו במסגרות לימודים המתנהלות בשפה העברית ביקש ממכללת קיי שבנגב לעמוד במבחן שפה בעברית, בדומה לסטודנטים היהודים, ולא בערבית. במכתב שהוכן בקליניקה למשרד החינוך טענו כי מדובר בהפליה על רקע לאום, כי אין מקום לשלול את זכות הבחירה מאדם, וכי הדבר מוביל להיעדר כל מגע בין תלמידים לבין מורה שאינו מקהילת השתייכותם הלאומית. בעקבות המכתב והאיום בנקיטת הליכים משפטיים חזר משרד החינוך מהנחייתו והסטודנט יוכל לעבור את הבחינה בעברית.