משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

הגשת כתבי יד

קול קורא” להגשת מאמרים לגיליון מיוחד של כתב-העת “משפט וממשל” – ‘האדם במרכז – זכויות מטופלים במאה ה-21’.

מערכת משפט וממשל מזמינה חוקרות וחוקרים להגיש מאמרים המנתחים סוגיות בתחום המשפט הציבורי, לצורך בחינת התאמתם לפרסום בכתב-העת. בין היתר, נשמח לקבל מאמרים העוסקים בתחומי הליבה של המשפט הציבורי (משפט חוקתי, משפט מנהלי, משפט בינלאומי) ומאמרים העוסקים בענפי משפט אחרים (כגון משפט פלילי, משפט אזרחי ומשפט דיוני) אשר דנים בסוגיות המשיקות לתחומי המשפט הציבורי. נשמח לקבל מאמרים הבוחנים סוגיות מתחום המשפט הציבורי בכלים בינתחומיים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. אנו שואפים לתת ביטוי למגוון הגישות המחקריות הקיימות כיום בשדה האקדמי לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, תוך ניסיון לבחור את המאמרים החדשניים והחשובים ביותר בתחום.

הליך השיפוט מבוסס על חוות דעת של חברי המערכת ושל קורא/ת חיצוני, המתמחה בתחום המחקר שבו עוסק המאמר.

אנו מעדיפים מאמרים שאינם חורגים מהיקף של 18,000 מלים (כולל הערות שוליים). עם זאת, איננו מפעילים מגבלת היקף נוקשה. המערכת תשקול שליחה לשיפוט גם של מאמרים ארוכים יותר, במידה ויש לכך הצדקה.

יש להקפיד על כללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית 

הגשת כתב יד להליך בחינה ושיפוט בממשל וממשל פירושה התחייבות מצד הכותב/ת לכך שהמאמר לא פורסם במקום אחר (בשלמותו או בעיקרו), וכן לכך שהמאמר לא נמצא ולא יימצא בהליך שיפוט של כתב-עת אחר כל עוד ההליך במשפט וממשל לא הסתיים.  

יש לשלוח את כתב היד בפורמט דיגיטלי לכתובת הדוא”ל haifalawreview@gmail.com. לצורך הבטחת האנונימיות של הליך השיפוט, נבקש ששם הכותב/ת או כל פרט מזהה אחר לא יופיעו על גבי המאמר עצמו. על המאמרים להישלח בקובץ וורד (אין להגיש מאמרים בגרסת PDF), וברווח כפול. יש לצרף תקציר בעברית שלא יעלה על 400 מלים.

ניתן להפנות שאלות לעורכת משפט וממשל, ד”ר קארין כרמית יפת , בכתובת kyefet@univ.haifa.ac.il

בהצלחה!

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?