פעילויות נוספות

תקצוב מערכת החינוך

קיימת הסכמה רחבה בין אנשי החינוך והחוקרים בתחום כי במערכת החינוך הישראלית קיימים  פערים מהגדולים בעולם המפותח על רקע סוציואקונומי ועל רקע לאומי הן בהשקעה לתלמיד והן בהישגים. בעוד שמשרד החינוך שיפר את שקיפות נתוני התקצוב של המשרד עצמו לא קיימת שקיפות בנוגע לתקציבי הרשויות ותקציבי התרומות/תשלומי הורים הנכנסים לכל בית ספר. החלטת ממשלה משנת 2013 חייבה את משרדי החינוך והפנים לחשוף ברמת המוסד החינוכי את התקציבים המתקבלים על ידי הרשויות.

אנו נקטנו בשלושה מהלכים מרכזיים שונים בהקשר זה: 

  1. הגשת נייר עמדה והשתתפות בוועדת השקיפות – ביום 14.2.17 התקיים דיון בוועדת השקיפות בראשות ח”כ סתיו שפיר בעניין יישום החלטת הממשלה. הקליניקה שלחה נייר עמדה לקראת הדיון והשתתפה השתתפות פעילה בדיון עצמו.  
    לקריאת נייר העמדה  
  2. הכנת הצעת חוק – הקליניקה הכינה הצעת חוק לפרסום דו”ח שנתי על ידי משרד החינוך שבו יפורטו כלל המשאבים המתקבלים (מדינה, רשות מקומית, הורים, גורמים נוספים), הוצאות והרכב התלמידים במוסדות החינוך בישראל. על הצעת החוק שהוביל ח”כ יוסי יונה חתמו עשרות חברי כנסת והיא צפויה להיות מוגשת לאחר התייחסות הייעוץ המשפטי של הכנסת בימים הקרובים.
  3. פניית חופש מידע – הקליניקה בשיתוף תנועת “חינוך ישראלי” ו”התנועה לחופש מידע” הגישו פנייה בהתאם לחוק חופש המידע למשרדי החינוך, האוצר והפנים לפרסום כלל המשאבים המתקבלים (מדינה, רשות מקומית, הורים, גורמים נוספים), הוצאות והרכב התלמידים במוסדות החינוך בישראל. בהחלטה גם טענו כי המידע מבוקש גם לאור החלטת הממשלה המחייבת בנושא.
    נוסח חתום בקשה לחופש מידע

 

ילדים מבקשי מקלט

בעקבות פניית ארגון א.ס.ף הגשנו עתירה טרם פתיחת שנת הלימודים תשע”ו כנגד סירוב עיריית קרית מלאכי לרשום ילדי מבקשי מקלט לגנים בתחומה. העתירה התקבלה ובעקבות כך 18 ילדי מבקש מקלט החלו את שנת הלימודים בגנים בעיר. בעקבות הצלחה זו טיפלנו בתופעה דומה גם ביבנה, שם העניין הסתדר ללא צורך בהליכים משפטיים נוספים.

לצערנו, החליטה עיריית קריית מלאכי להציב את ילדי מבקשי המקלט בהפרדה מילדים אחרים ותנאי הגן בו הם לומדים אינם ראויים. בנסיבות אלו, שלחנו מכתב לתיקון המצב לרשות המקומית ולמשרד החינוך. אנו ממתינים למענה טרם נשקול צעדינו המשפטיים.

 

גני פתח תקווה

בתחילת שנת תשע”ז הגשנו עתירה בשם ההורים והמוקד לסיוע לעובדים זרים בנוגע לילדי מבקשי מקלט בעיר פתח תקווה, שם העירייה דרשה מהם להחתים את בעלי הדירות על תצהיר לפיו “הדירות אינן מפוצלות” ולהגיש מסמכים שונים להוכחת מגורים. בעקבות הגשת העתירה חזרה בה העירייה מדרישות שאינן עולות בקנה אחד עם הדין ורשמה את ילדי מבקשי המקלט. 

לעיון בעתירה

לעיון בפסק הדין

לעיון במכתב בעניין התנאים בגן

העתירה