עתירת הטאבלטים

בשנתיים האחרונות משרד החינוך החל להפעיל בבתי ספר ברחבי הארץ את תוכנית ה-BYOD (Bring Your Own Device), במסגרתה הורי התלמידים נדרשים לקנות טאבלטים או אמצעי קצה אחר לילדים, כאשר הסכומים הנדרשים מההורים מגיעים לאלפי שקלים בשנה.

אנו הגשנו עתירה לבג”צ בשם חתן פרס ישראל לחינוך, פרופ’ גבריאל סלומון, ח”כ פרופ’ יוסי יונה ולמעלה מ- 100 הורים ברחבי הארץ כנגד התכנית.

במסגרת העתירה טענו שתי טענות מרכזיות:

  1. הגבייה המתבססת על סעיף “רכישת שירותים מרצון” אסורה על פי דין באשר היא מגיעה לכדי גבייה עבור “לימודים” ולכל הפחות לא קיבלה את אישור ועדת החינוך של הכנסת. גם אם היא הייתה מותרת, אזי היתר הגבייה ניתן לבתי ספר בהם 70% מההורים מעוניינים בתכנית ואילו הכלל של משרד החינוך ב”רכישת שירותים מרצון” מחייב 100% הסכמה.
  2. התכנית מייצרת “הצמדה מוסדית” של אמצעי הקצה לילדים במהלך שעות היום. בהצמדה מוסדית של אמצעי קצה טמונות סכנות שונות לילדים – בריאותיות, פיתוח הפרעות קשב וריכוז, רגשיות, חברתיות ועוד.

לקריאת העתירה לחצו כאן