“משפט מקוון” – אגרת המידע (ניוזלטר) של הקליניקות לשינוי חברתי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה חוזר לפעילות.

 

באגרת נבקש להציג תמונה רחבה של פעילות הקליניקות לשינוי חברתי בפקולטה. לצד סיפורי הצלחה, נציג את הקלינאים שלנו, את הפרוייקטים השונים וניתן מקום לסטודנטים לספר מחוויותיהם בקליניקות.

 

השנה פעלו במרכז הקליני שבע קליניקות, בהן השתתפו למעלה מ-100 סטודנטים. הקליניקות טיפלו בלמעלה מ-500 פניות פרטניות של לקוחות והיו מעורבות בלמעלה מ-30 הליכים יזומים בבתי המשפט השונים. הליכים אלו הניבו תוצאות והצלחות מרשימות לצד עשרות ההליכים הפליליים בהם השתתפו הסטודנטים בקליניקת מערכת הצדק הפלילי.

 הגשנו כ-15 ניירות מדיניות וכ-10 הצעות חוק, השתתפנו בעשרות דיונים בכנסת, הרצאנו בעשרות הרצאות בפני קהלים שונים וקידמנו פרוייקטים רבים – החל מפרוייקטים קהילתיים מקומיים, פרוייקטים רחבים המשפיעים על כלל הציבור ואף הגענו ליוון לסייע למבקשי מקלט.

 

באגרת זו תוכלו לקרוא על חלק קטן מכלל העשייה המפורטת באתר המתחדש שלנו.

 

אנו מודים מקרב לב לקלינאים הנהדרים שלנו ובעיקר לסטודנטים שעבדו קשה וגילו נכונות לתרום למען קידום זכויות וסיוע לאוכלוסיות מוחלשות.

תודה לטל תמשס, מרכזת הקליניקות, שהובילה את עריכת אגרת המידע.

 

ד”ר תמי הראל בן שחר, מנהלת אקדמית

עו”ד הרן רייכמן, מנהל מקצועי