משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך י חוברת 1 (תשס”ז – 2006)

אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל

דבר העורכים

״מדינה יהודית״: סוגיית הלגיטימיות

סמי סמוחה, מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית (בעקבות ספרם של אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין)

יעקב בן-שמש, כוחה של הלאומיות ומגבלותיו של הטיעון הפילוסופי (בעקבות ספרו של חיים גנז)

אזרחות, הזכות לחיי משפחה ושוויון

יעקב בן-שמש, זכויות חוקתיות, הגירה ודמוגרפיה (הערת פסיקה)

יפה זילברשץ, על הגירת זרים שאינם יהודים לישראל – פתיחת דיון (הערת פסיקה)

רן גרינשטיין, על אזרחות ואינטגרציה פוליטית: האם נוכל להפיק לקחים מעלייתו ונפילתו של משטר האפרטהייד?

נעמה כרמי, “דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה”: המבוי הסתום של פרשת סטמקה, תכליתו של חוק השבות והזיקה בין שבות לאזרחות

אזרחות, זכויות אזרחיות ופוליטיות וזכויות לשוניות

ליאב אורגד, יורם רבין ורועי פלד, העברת ריבונות בשטחים מאוכלסים מישראל למדינה פלסטינית: נקודת-מבטו של המשפט הבין-לאומי

מיטל פינטו, זכויות שפה, הגירה ומיעוטים בישראל

מעמדם של מהגרי-עבודה

עופר סיטבון, מקומם של בתי המשפט בישראל ובצרפת בעיצובה של המדיניות כלפי מהגרי-עבודה

עמירם גיל ויוסי דהאן, בין ניאו-ליברליזם לאתנו-לאומיות: תיאוריה, מדיניות ומשפט ביחס לגירוש מהגרי עבודה בישראל

אביעד בקשי, האם קיימת חובה עקרונית לקלוט מהגרים? (בעקבות ספרה של נעמה כרמי)

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך י

עורך: ד”ר גיא דוידוב

עורך־אורח: ד״ר אילן סבן

סגנית עורך:עו״ד קרן אניספלד

חברי מערכת: לילך גרימברג, גיא וילף, רוני ליברזון, אלעד מורצקי, נעם מסטבוים, שרון סביון, אופיר סמו, יה״ל פורת, רויטל קישינבסקי, אסף שובינסקי, ניר שושני, תחיה שחר

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?