במסגרת זו יציג ד”ר עידו שחר מהחוג למזרח תיכון באוניברסיטת חיפה את טיוטת מאמרו – Forum Shopping Among Civil and Religious Courts: Maintenance Suits in Present-Day Jerusalem. אנא שימו לב – זו טיוטה ואין לצטט ממנה ללא רשות.

תוכנית מצורפת:

PDF