בחלקו הראשון של המקבץ דנו באשכול משפט וחברהפרופ’ אבירם דיברה על טיוטת ספרה החדש, וקודם לכן ביקשה לקרוא את הפריט הבא: Humonetarianism: The New Correctional Discourse of Scarcity.

תוכנית מצורפת:

PDF