משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך ז חוברת 1 (תשס”ה – 2004)

רות גביזון, מרדכי קרמניצר, עמוס שפירא ומשה נגבי, דברי פרידה מחיים צדוק ז”ל

מאמרים

חיים ה’ כהן, מצדוק ועד צדוק

אהרן ברק, על תפקידי כשופט

הלל סומר, אין דין (או הסכם) אך יש דיין? שפיטה לא-הסכמית בידי גופים פרטיים

יצחק זמיר, גישור בעניינים ציבוריים

יואב דותן, קדם-בג”ץ ודילמות חוקתיות לגבי תפקידה של פרקליטות המדינה במסגרת ההתדיינות בבג”ץ

איל בנבנשתי ומיכל גינוסר-נוי, הבחירות המקדימות במפלגות לקראת הבחירות לכנסת והשפעתן על הדמוקרטיה בישראל

יורם שחר, מירון גרוס וחנן גולדשמידט, מאה התקדימים המובילים בפסיקת בית-המשפט העליון ? ניתוח כמותי

מרדכי קרמניצר וליאת לבנון-מורג, הגבלת חופש הביטוי בשל חשש לאלימות על ערכים מוגנים ומבחני הסתברות בעבירות של הסתה להמרדה והסתה לאלימות בעקבות פרשת כהנא

יצחק גל-נור, על המשפוט של החיים הציבוריים בישראל

חקיקה

שולמית וסרקרוג, סמכותם העניינית של בתי-המשפט לדון בעניינים מינהליים לפי חוק בתי-משפט לעניינים מינהליים

פסיקה

יובל קרניאל, הפרת אמונים של עובד-ציבור? הצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ז חוברת 1

עורכים: נויה רימלט, אלכסנדר (סנדי) קדר

סגנית העורכת: רונית הרמתי-אלפרן 

חברי מערכת:טלי גיל, ניצן גסלביץ, שרון הואש-איגר, יפעת זריהן, הילה כהן, אורטל כפירי, גלעד כ”ץ, נעמה סיקולר, ענת פאינשטיין, נגה קוגמן, עינת שגיא-שמואלי

רכזת המערכת: דורית ארבל

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?