משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך ו חוברת 2 (תשס”ג – 2003)

דבר העורכים

בדבר העורכים דברי פרידה מהשופט חיים כהן ז”ל, מאת אהרן ברק, יצחק זמיר, רות גביזון, יוסף אדרעי, ואביגדור פלדמן

סדר היום

אריאל בנדור, ארבע מהפכות חוקתיות
נויה רימלט, בית־המשפט העליון: בין דין לצדק

על ההצעה להקים בית-משפט לחוקה

אהרן ברק, בית־המשפט העליון כבית־משפט לחוקה
חסן גיבארין, הפוליטיקה של ״המקצוענות המשפטית״ בסוגיות חוקתיות
זאב סגל, הפעלת נשק יום־הדין בביקורת חוקתית – הרהורים בעקבות המודל הבריטי
יהודה כהן, בית־משפט לחוקה בלא חוקה?
קלוד קליין ואליעזר כהן, עמדות

חופש הביטוי באינטרנט

יצחק זמיר, חופש הביטוי באינטרנט
שולמית אלמוג, סיפורים אובדים ברשת – אינטרנט, נרטיב ומשפט
ניבה אלקין-קורן, המתווכים החדשים ״בכיכר השוק״ הווירטואלית
מיכאל בירנהק, החופש לגלוש בספריות ציבוריות

מאמרים

אור בסוק, עשור ל״מהפכה החוקתית״ – בחינת התהליך החוקתי בישראל דרך פריזמה היסטורית השוואתית
ברק מדינה, גבולות סמכותה של הכנסת לקבוע הוראות שריון
יזהר טל, הכרזת העצמאות – עיון היסטורי פרשני

הרצאות

אריאל בנדור, חיי המשפט הם היגיון, ולכן הכול שפיט – על פורמליזם משפטי ראוי
יוסף אדרעי, על אחריותם של בוגרי ובוגרות הפקולטה למשפטים

הערת פסיקה

עומר דקל, משיכת הערבות כיוצרת מניעות במכרזי רשות

הערת חקיקה

דורון מנשה, על היעדר הסמכות לשימוש בכוח לצורך חיפוש פנימי

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ו חוברת 2

עורכים: עלי זלצברגר ונויה רימלט

סגנית העורכת: רונית הרמתי-אלפרן 

חברי מערכת: זיו בורר, שי גימלשטיין, אביחי דודפמן, תמר הראל בן־שחר,
קרן וינברג, מוחמר ותד, אורית טסה, אורי כליף, נדב מינקובסקי, מיכל סלעי,
עידו עשת, אליענה שוורץ חברי המערכת תשס״ב־תשס״ג אביתר אזולאי,
אשדת אלבין, חנה בד־ און, אלון גילדין, אלנה דלוגץ׳, קרן ויינברג, גאי־ אליהו כרמי,
יעדה למברגד, רביע עאסי, לטם פדי, איילת צוד-נויברגר, פלג רחמן

עריכה לשונית: אברהם שלוין 
רכזת המערכת: לימור לוי 
מזכירות המערכת: דורית ארבל, דוית ונונו

מערכת משפט וממשל מרכינה ראש בצער על פטירתה בטרם עת של
חברת המערכת לשעבר דנה ווינשטיין ז״ל (2002-1973)

יהי זכרה ברוך

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?