משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך ו חוברת 1 (תשס”א – 2001)

יצחק זמיר, דברים בטקס הפרישה מבית־המשפט העליון
דורית ביניש, יצחק זמיר – מורה, שופט וידיד
אהרן ברק, על השופט זמיר


בעקבות פסק־דין קעדאן

רות גביזון, ציונות בישראל? בעקבות בג״ץ קעדאן
חסן ג׳בארין, ישראליות ״הצופה פני העתיד״ של הערבים לפי זמן יהודי־ציוני, במרחב בלי זמן פלסטיני
יפה זילברשץ, בדלנות במגורים בגין השתייכות אתנית־לאומית – האומנם רק זכותו של המיעוט?
אליאב שוחטמן, חוקיותה וחוקתיותה של התיישבות יהודית בארץ־ישראל
נטע זיו,
עריכת־דין למען מטרה ציבורית – מיהו הציבור? מהי המטרה? דילמות אתיות בייצוג משפטי של קבוצות־מיעוט בישראל

הרצאה

עוזי פוגלמן, מחלקת הבג״צים בפרקליטות המדינה

מאמרים

יצחק זמיר, העיתונות הכתובה – כוח וביקורת
אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק, חוק שיקים ללא כיסוי – מתן כוח שלטוני ושיקול־דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת

תחיקה

מני מזוז, רפורמה בשיפוט המינהלי בישראל – חוק בתי־משפט לעניינים מינהליים, התש״ס- 2000


ספרות

יונתן יובל, ״יד קלה על ההדק״ – רטוריקה ואידיאולוגיה של ידע בשיח המשפטי של אימוץ כפוי

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ו חוברת 1

עורכים:שולמית אלמוג ועלי זלצברגר

חברי מערכת: פנינה אלון, ערן אלוני, שחר בר־יצחק, אורי כליף, רינת לוי, ליאור מזור, אפרים (אפי) מיכאלי, מירה מימון, נדב מינקובסקי, מיכל סלעי, ראובן (רובי) ציגלר

 עריכה לשונית: אברהם שלוין

רכזת המערכת: ברכה אדלר

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?