משפט וממשל

כתב עת משפטי מקוון העוסק בתחומי המשפט הציבורי

אודות

לפני הכל

משפט וממשל הינו כתב-העת המרכזי בישראל העוסק בתחומי המשפט הציבורי. כתב-העת נוסד על ידי פרופ’ יצחק זמיר, והוא יוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה מאז שנת 1992. כתב-העת משמש במה למגוון רחב של גישות מתודולוגיות לניתוח סוגיות מתחום המשפט הציבורי, ולאורך השנים פורסמו בו מאמרים הנשענים על דיסציפלינות מכל תחומי מדעי החברה והרוח. לצד תרומתו של כתב-העת לשיח התיאורטי, מאמרים רבים שפורסמו לאורך השנים צוטטו בהרחבה על ידי בתי המשפט והניחו תשתית עיונית לחידושים בפסיקה ובמדיניות הציבורית.

בראש מערכת כתב-העת מכהן עורך ראשי שהינו חבר בסגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. לצדו מכהנים כתריסר חברות וחברי מערכת שהינם סטודנטים מצטיינים בפקולטה, ושלושה סגני עורך שנבחרו על סמך הצטיינותם בשנים קודמות של עבודת המערכת. כתב-העת מקיים באופן שוטף הליכי שיפוט למאמרים המוגשים לפרסום. הליכי השיפוט מבוססים באופן משולב על חוות דעת חיצוניות של מומחים (peer review) ועל חוות הדעת של הסטודנטים חברי המערכת. שילוב זה מאפשר לנו לסייע לכותבי וכותבות המאמרים לשפר את תוצריהם המחקריים, ולהבטיח כי המאמרים יפנו לקהלים מגוונים, ובכלל זה לחוקרים עמיתים ותלמידי מחקר, סטודנטים, עורכי דין ואנשי מנהל ציבורי. אנו מזמינים כותבים וכותבות לשלוח את מאמריהם לשיפוט, וזאת בהתאם להנחיות המערכת.

מעת לעת, אנו מפרסמים גיליונות מיוחדים המוקדשים לנושא ספציפי בתחום המשפט הציבורי. כך למשל, פורסמו בשנים האחרונות (ונמצאים כיום בשלבי עריכה) גיליונות מיוחדים שעסקו בנושאים הבאים:אזרחות, הגירה והתאזרחות בישראל; משפט ופמיניזם; השפעתה ההיסטורית של המהפכה החוקתית; עיקרון השוויון במשפט הישראלי; המשפט הציבורי והכיבוש; השפעת הגלובליזציה על המשפט הציבורי; מזרחיות ומשפט; ומשפט וקורונה. כמו כן, כתב-העת מפרסם מעת לעת ביקורות ספרים, הערות חקיקה והערות פסיקה.

כרך ד חוברת 2 (תשנ”ח – 1998)

סדר היום
אריאל בנדור, בגנות היחסיות של זכויות־היסוד

טקס פתיחת שנת הלימודים
חיים ה׳ כהן, בפתח לימודי המשפט
ריקרדו בן־אוליאל, על השיטה המשפטית הישראלית ועל תפקיד האקדמיה

הרצאה
אהרן ברק, החוקה הכלכלית של מדינת ישראל

מאמרים
אורן גזל, פגיעה בזכויות־יסוד ״בחוק״ או ״לפי חוק״
עמיהוד גלעד, ציווי מוסרי מוחלט: אסור לענות
עמנואל גרוס, תרופות חוקתיות
עלי זלצברגר ואלכסנדר (סנדי) קדר, המהפכה השקטה – עוד על הביקורת השיפוטית
לפי חוקי־היסוד החדשים
יונתן יובל, על חסינות וחנינה – אנטומיה של מושגים נורמטיביים
יובל יונאי, הדין בדבר נטייה חד־מינית – בין היסטוריה לסוציולוגיה
זאב סגל, צללים מרחפים על שלטון החוק – עם פרשת בר־און ובעקבותיה
מרדכי קרמניצר וראם שגב, הפעלת כוח בחקירות שירות־הביטחון הכללי – הרע במיעוטו?

תחיקה
יצחק ענבר, תנאי המעצר כשיקול במתן החלטת המעצר
אביגדור קלגסבלד, צמצום זכות הטיעון בפני ועדת חקירה

פסיקה
אבינועם בן-זאב, הטעם שבאיסור לצער תנינים
אלון הראל, בתי־המשפט והומוסקסואליות – כבוד או סובלנות?
יפה זילברשץ, על חופש התנועה הפנים־מדינתית

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ד חוברת 2

עורך: אריאל בנדור

סגנית עורך: שולמית אלמוג

חברי מערכת: שירי דקל, רוני כהנא, אמיר ליבנה, לימור מזרחי, ידידיה מרדכי מלכיאור,
האלה ספורי, אביגל (גלי) פילובסקי, יעד רותם

 עריכה לשונית: אברהם שלוין

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?