ניירות עמדה הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר

אסדרת טיסנים, רבי-להב וכטבמ”ים

א. 31.03.2019 טופס העברת הערות להצעת תקנות הטיס (הפעלת מערכת כטב”ם קטן וטיסן), התשע”ט-2019 ותיקונים נילווים מטעם הקליניקה למשפט וטכנולוגיה לצפיה בהערות הקליניקה לחצו כאן

ב. 14.03.2019 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר לטיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע: היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים שהוגשה לרשות להגנת הפרטיות. לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

ג. 11.07.2018 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר לתזכיר הצעת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון מס’…) (הפללת כללי טיסה לטיסן נהוג רדיו) תשע”ח  – 2018 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

זכויות יוצרים

ד. 09.08.2018 חוק זכות יוצרים (תיקון מס’ 5) סעיף – 48א והדרישה “היה עליו לדעת” לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

ה. 07.05.2018 הערות משלימות – הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר – הערות משלימות – הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר: הצעת חוק להסרת תוכן שפרסומו מהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע”ז לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

ו. 17.05.2018 הערות משלימות – הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר: הצעות מהותיות לתיקון נוסח הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס’ 5), התשע”ח-2017 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

ז. 14.02.2018 הערות משלימות – הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר: הצעות מהותיות לתיקון נוסח הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס’ 5), התשע”ח-2017 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

ח. תגובות להצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) [הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע”ג–2013 והצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע”ה-2005]

הקליניקה למשפט וטכנולוגיה ליוותה את הצעת החוק הנוגעת בנושא הארכת ההגנה של זכות היוצרים הנתונה למפיקים בתקליט וכן את הארכת זכות המבצעים מ-50 שנים ל-70 שנים. הקליניקה בשיתוף פעולה עם זמרשת, ויקימדיה ישראל וארגון הצלחה הציגו עמדה בה התנגדו להארכת ההגנה של זכות יוצרים על תקליטים. בין היתר ההתנגדות נבעה מהסיבות הבאות:

 1. הדבר ייפגע בציבור הרחב ובתחרות החופשית – ובכך נכסי צאן ברזל עלולים להישכח.
 2. יוצרים שוק כלכלי מדומה לתקליטים שהמפיקים לא מפיצים כי אין להם ערך כלכלי מסחרי אמיתי.
 3. מי שיהנה מהחוק בעיקר – אלה חברות זרות.
 4. חיות התקליטים היא בממוצע לתקופה קצרה הרבה מחמישים שנים – הארכה תפגע בציבור ולא תסייע למבצעים עצמם (מה גם שהחוק על הביצועים חל רק משנת 1984 ולכן לא רלוונטי לנושא הפנסיה של המבצעים המבוגרים כיום).
 5. היוצרים יקבלו יותר תמלוגים אם ישמיעו את השירים ויעשו שימוש נרחב יותר – דבר שלא יקרה אם יאריכו את התקופה.
 6. האמנות הבינלאומיות לא מחייבות את ישראל לכך וישראל מאבדת את קלף המיקוח שלה במשא ומתן עתידי אם תרצה בהסכמי סחר.
 7. קיימת בעיה עם החלה רטרואקטיבית של ההגנה על תקליטים שהיו אמורים להשתחרר לנחלת הכלל מבחינת זכות היוצרים של המפיק – הדבר עלול לפגוע בוודאות בשוק התקליטים ובתכנון של הציבור ושל חברות ההפקה המתחרות על התקליטים שעומדים להשתחרר בשנים הקרובות.
 8. חסרים איזונים רבים לחקיקה על מנת לשמור על האיזון הקיים כיום בין בעל הזכויות לבין נחלת הכלל והציבור הרחב.

עמדת הקליניקה התקבלה חלקית והגם שההגנה על התקליטים הוארכה – הוכנסו חריגים לחוק.

ט. 11.12.2016 תגובת הקליניקה לתזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון מס’…)(אמצעי הגנה טכנולוגיים ומידע אלקטרוני אודות ניהול זכות יוצרים), התשע”ב-2012

הקליניקה למשפט וטכנולוגיה, המרכז למשפט וטכנולוגיה הגישה למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים בסוף נובמבר 2012 נייר העמדה כתגובה לתזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון- הגנה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות), התשע”ב-2012. התזכיר המוצע עוסק באמצעי הגנה טכנולוגיים. טכנולוגיות ניהול זכויות דיגיטאליות (DRM) הינן אמצעי מיוחד המיועד להרחיב ולהגביר את אופני ומידת השליטה של בעלי זכויות היוצרים על נכסי הקניין הרוחני שלהם. התזכיר מבקש לתת הגנה משפטית מפני עקיפת מנעולים אלה ובכך להרחיב את זכות היוצר כפי שהיא מעוגנת כיום בחוק הנוכחי. הרחבת זכות ​זו עשוייה אולי להביא לצמצום תופעת הפיראטיות אולם היא עלולה לפגוע קשות בעולם היצירות בכללותו.

על כך ועל נימוקים נוספים – ניתן לראות בנייר העמדה המלא

הפרת זכויות יוצרים והרחבת מעגל האחראים

י. 01.12.2016 תגובת הקליניקה לתזכיר חוק זכות יוצרים (תיקון מס’….), התשע”ו-2016

תזכיר החוק שבנדון עוסק במספר דברים וביניהם הרחבת סעיף ההפרה העקיפה במישור האזרחי, הסדרת מתן צווים לסגירת אתרים לצד שלישי (בעיקר לספקי השירות), בקשה לחשיפת זהותו של המפר לכאורה של יצירות ואיסור פלילי על העמדה לרשות הציבור ושידור של יצירות ללא רשות בעליהם מתוך מטרה להפיק רווח.

מטרת התזכיר היא חשובה – מניעת הפרות של זכות יוצרים באמצעות מניעה ישירה, עקיפה וכן הרתעה בדרך של חשיפת שמו של המפר לכאורה. עם זאת, כפי שמוסבר בנייר העמדה, לדעת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה השינוי הנוכחי כפי שהוא מוצע עלול לגרום לפגיעה נרחבת בציבור הרחב יתר על המידה ובמידה שעולה על הנדרש. לעניות דעתנו ישנן דרכים אחרות, חלקן כבר קיימות, להסדרת הנושאים שהתזכיר מעלה.

בנייר העמדה הקליניקה התייחסה לסוגיות מבחינה משפטית ולא מבחינת ההיתכנות הטכנולוגית של חסימת האתרים וייחוד החסימה רק לאותם התכנים המפרים לכאורה (ללא נטרולם של אתרים נוספים וביטויים נוספים לגיטימיים יחד איתם).

לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

להלן חלק ממגוון התגובות של הקליניקה בתחום:

 • 08.01.2017 הצעת נוסח לסעיפי החריגים והתחולה לגבי הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליטים וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) התשע”ה-2015 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן
 • 06.07.2016 תגובה משלימה נוספת לגבי הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליטים וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) התשע”ה-2015 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן
 • 10.02.2016 תגובה משלימה משלימה לגבי הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) התשע”ג–2013 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן
 • 27.07.2014 תגובה להצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה), התשע”ג–2013 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

חסימת הגישה לאתרים, חסימה והסרה של תכנים ברשת

יא. 16.11.2014 תגובת הקליניקה להצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס’ 2), התשע”ד-2014 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

יב. 08.02.2017 תגובת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה להצעת חוק הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע”ז–2017 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

יג. 22.10.2018 פנית הקליניקה לפרקליט המדינה להקים וועדה מפקחת בנוגע לאכיפה הוולונטרית להסרת/לחסימת התכנים לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

יד. 22.10.2018 פנית הקליניקה ליועמ”ש לגבי קביעת הנחיות בנוגע לכללי מחיקה, הסתרה והסרה של תגובות, וחסימה של משתמשים בדפי אינטרנט של אנשי ציבור לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

טו. 22.11.2018 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר להצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – סינון אתרי הימורים ותכנים המציגים דברי תועבה באינטרנט) התשע”ז – 2016 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן


מאגרי מידע ופרטיות בעידן המקוון

טז. 11.12.2016 תגובת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה לתזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון מס’ …), התשע”ז-2016

רבות כבר נכתב על הבעיות שמאגר ביומטרי עלול להעלות. בתגובתנו זו לא נרחיב את הדיבור על הדברים שנאמרו כבר בעבר. אולם פטורים בלא כלום אין אנו יכולים להישאר ועל כן בחרנו לציין בקצרה את הבעיות המהותיות שעולות בנייר העמדה:

 1. ראוי לציין שהמאגר הביומטרי המכיל מידע אישי רב על אנשים עלול להיות מנוצל למטרות שונות מהמטרה המקורית לשמה נאסף;
 2. המאגר יהיה יעד לפריצה לגורמים מזיקים שעלולים לעשות שימוש במידע ועולה השאלה האם הרשויות יכולות באמת להגן על מאגר ביומטרי מפני תקיפות.
 3. עצם הקמת המאגר הביומטרי מרכז מידע רב על נתיני המדינה בידי השלטון ועל כן עלול לפגוע בזכויות הפרט בכלל ובזכות החוקתית לפרטיות בפרט. בכך, מאזן יחסי הכוחות שבין המדינה לבין נתיניה משתנה ועלול לפגוע בנתינים.
 4. ניסיון העבר מלמד כי ברגע שישנו מאגר עליו שומרים בני אנוש, הוא מועד להדלפות הציבור לא וויתר על הפרטיות בדרך מוסכמת ומודעת.
 5. ישנן דעות סותרות האם הבעיה של ההרכשה הכפולה, לשמה הוקם המאגר, היא אכן בעיה משמעותית דיה, ואם כן האם היא אכן מהותית כבר עתה או שמא היא רק צפויה להתרחש בעתיד אם בכלל.
 6. יתר על כן אין תמימות דעים האם הדבר מצדיק את קיומו של המאגר הביומטרי.

לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

יז. 11.12.2016 תגובת הקליניקה למשפט וטכנולוגיה לטיוטת תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך) (תיקון), התשע”ט – 2018 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן

יח. 11.07.2018 תגובת הקליניקה למשפט, לטכנולוגיה ולסייבר לתזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי התשע”ח – 2018 לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן


פטנטים, מדגמים וסימני מסחר

יט.15.02.2010 תגובת הקליניקה לקול קורא להצגת ניירות עמדה בנושא אמצאות טכנולוגיות בשטח התוכנה​

בנייר העמדה משנת 2010 התייחסה הקליניקה למשפט וטכנולוגיה לשאלה שנשאלה על ידי רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, האם לעניות דעתנו, ראוי להגן על תוכנה לכשעצמה בהגנת הפטנט ואם כן – מהו לדעתנו היקף ההגנה שראוי לתת. בנייר העמדה נבחנו בקצרה ובדיון שאינו ממצה, מפאת קוצר היריעה המגמות שהיו קיימות בארה”ב באירופה ובדין הישראלי בתחום באותה העת והמלצת הקליניקה. ​

לנוסח נייר העמדה המלא לחצו כאן


לחצו כאן לקריאה על ניירות עמדה נוספים שנכתבו על ידי הקליניקה למשפט וטכנולוגיה בנושאים הבאים:

 • היכולת לאסור על צילום באירועים
 • מתן ייחוס (קרדיט) בצילומים – מתי וכיצד
 • שינוי יצירה אדריכלית
 • שינוי לוגו
 • הגנת זכות יוצרים על טבלאות וגרפים – האם קיימת
 • אחריות בגין הפרה עקיפה או תורמת במתן קישורים(Links) לאתר פרויקט מממומן
 • האם יש זכות יוצרים בלחן עממי

*** ניירות עמדה אלה נכתבו בעקבות פניה לקליניקה והאמור בהם נכון לחודש ספטמבר 2015 ***

*** אין בניירות עמדה אלה על מנת להחליף ייעוץ משפטי קונקרטי לפי נסיבות העניין ***

תודתנו נתונה לסטודנטים בקליניקה שסייעו בהכנת ניירות עמדה אלה: הוד אלפסי, מתן כרמל, נתנאל נחמיה, ענבר סיסו-לפבר, מעין פוגוזליץ, אלכסיי פודגור והדר שקד-איצקוביץ.