שבוע השימוש ההוגן

שבוע השימוש ההוגן 2017

בין התאריכים 20 בפברואר ועד ה24 בפברואר נחגג שבוע השימוש ההוגן 2017.

זו הפעם השלישית ברציפות שהקליניקה למשפט וטכנולוגיה מצטרפת לחגיגות.

השנה הקליניקה החליטה לנסות ולהעלות את המודעות להגנה של השימוש ההוגן באמצעות מחווה לסרטים ולסדרות טלויזיה. כמו כן, במיוחד ליום זה נכתב שיר מקורי על ידי המלחין הוד בלס המלווה במצגת.

שבוע השימוש ההוגן 2016

בין התאריכים 22 בפברואר ועד ה26 בפברואר נחגג שבוע השימוש ההוגן 2016.

זו הפעם השלישית ששבוע זה נחגג בארה”ב ושנה שניה שהקליניקה למשפט וטכנולוגיה החליטה גם השנה להצטרף לחגיגות​.
השנה הקליניקה החליטה לפנות ליוצרים שונים מתחומים שונים בשאלון קצר לבחון את המודעות לזכות היוצרים ולשימוש ההוגן.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בבלוג הקליניקה למשפט וטכנולוגיה.​
אתם מוזמנים לעקוב גם אחר עדכונים האתר העולמי​.

שבוע השימוש ההוגן וסרטון על נחלת הכלל

בין התאריכים 23 בפברואר ועד ה27 בפברואר נחגג שבוע השימוש ההוגן 2015.

זו הפעם השניה ששבוע זה נחגג בארה”ב ושנה ראשונה שהקליניקה למשפט וטכנולוגיה החליטה להצטרף לחגיגות. שנה שעברה Harvard Libraries יחד עם Office for Scholarly Communication יזמו את ייסודו של השבוע. השנה הצטרפו אליהם, ככל הידוע לנו, עוד 15 אוניברסיטאות וקולג’ים יחד עם ארגון EFF, ארגון Public Knowledge וכןARL. פרטים נוספים על חגיגות שבוע זה בארה”ב ניתן למצוא בקישורית.

מהי הגנת השימוש ההוגן בזכות היוצרים?

דיני זכות היוצרים יוצרים מערכת של איזונים המאזנים בין שמירה על האינטרס הציבורי בעידוד היצירה ובשימוש ביצירות קיימות, לבין הענקת תמריץ ליוצרים ליצור. לאור זאת, זכות היוצר אינה זכות בלעדית וישנם שימושים שמותר על פי החוק לעשות ביצירה מבלי לקבל את אישורו של בעל הזכות ומבלי צורך בתשלום תמלוגים. הגנת השימוש ההוגן היא דוגמה לכך.

חוק זכות יוצרים, 1911 הוחלף בשנת 2007 בחוק זכות יוצרים חדש – חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007. בחוק החדש הוכנסו שינויים רבים וביניהם הוחלף סעיף הטיפול ההוגן המצומצם, בסעיף השימוש ההוגן הרחב (סעיף 19 לחוק). הסעיף החדש שאומץ כמעט בלשונו מהחקיקה בארה”ב, קובע כדלקמן:​

“(א) שימוש הוגן ביצירה מותר למטרות כגון אלה: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

(ב) לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר, כל אלה: (1) מטרת השימוש ואופיו; (2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש; (3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה; (4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה. (ג) השר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם ייחשב שימוש לשימוש הוגן.”

הפסיקה הוסיפה דרישה נוספת על המבקשים לחסות תחת הגנת השימוש ההוגן והיא – מתן קרדיט – שמירה על הזכות המוסרית (בקורת על הוספת דרישה זו ניתן יהיה לקרוא באחד הפוסטים שיעלה השבוע לבלוג).

עם זאת, ההגנה של השימוש ההוגן אינה ברורה ולרוב לא ניתן לומר מראש אם שימוש מסויים ייחשב כשימוש הוגן אם לאו. לכן, לשם הסרת הערפל מעט מההגנה, נוצרו, למשל, עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצרכי הוראה ומחקר במסגרת פורום ההשכלה הנגישה שהוקם על ידי הקליניקה והמרכז למשפט וטכנולוגיה​ בשיתוף עם בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למנהל –  ובהובלת פרופ’ ניבה אלקין קורן ד”ר אורית פישמן אפורי וגב’ עמירה דותן.

כך גם, ארגון קריאטיב קומנס ישראל ריכז תמצית פסיקות שונות שעסקו בהגנת הטיפול ההוגן והשימוש ההוגן על מנת להנגיש את המידע לציבור הרחב.

הקליניקה החליטה להקדיש את השבוע להעלאת המודעות לקיומה של הגנת השימוש ההוגן וחשיבותה. במהלך השבוע נפרסם פוסטים שונים הקשורים לנושא. חלקם ייכתבו על ידי עורכי דין ומלומדים מובילים בתחום ותודתנו נתונה להם על כך.

זה המקום אף להודות לחברי הקליניקה שעזרו בהכנת השבוע – שלי אביצור, אודי אברם, הוד אלפסי, עומר בלס, ארטיום גורליק, שיר הברפלד, עופר טולדנו, מתן כרמל, נתנאל נחמיה, ענבר סיסו לפבר, מעין פוגוזליץ,  אלכסיי פודגור, יבגני פלטינסקי, יעל קרן, עומרי שילוח, הדר שקד איצקוביץ.​

סיכום הפעילות של השבוע בעולם ניתן לראות להלן:

סיכום היום הראשון של השבוע

סיכום היום השני של השבוע

סיכום היום השלישי של השבוע​

סיכום היום הרביעי של השבוע​

סרטון אנימציה – נחלת הכלל – חומות של יצירה​

הסבר על נחלת הכלל – ניתן לראות כאן