ד”ר תמר מגידו

Tamar-Megiddo

ד”ר תמר מגידו חוקרת את מערכת הגומלין שבין האדם למשפט, בדגש על המשפט הבינלאומי ועל הממשק שבין המשפט, הדמוקרטיה ושלטון החוק לטכנולוגיה.

tamarmegiddo@gmail.com

תחומי עניין

 • משפט בינלאומי פומבי
 • משפט וטכנולוגיה
 • פילוסופיה של המשפט
 • הגירה
 • משפט ציבורי

השכלה אקדמית

 • תואר בוגר במשפטים (B. בהצטיינות), הפקולטה למשפטים ותכנית “אמירים” במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית, 2009
 • מוסמך במשפטים (M. בהצטיינות), בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק, 2012
 • דוקטור במשפטים (S.D), בית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק, 2016. עבודת הדוקטורט: The Everyday Life of International Law: How International Law is Practiced within States בהנחיית פרופ’ ג’רמי וולדרון.

רשימת פרסומים

 • 2 Theoretical Inquiries L. (2022) (forthcoming) (Volume on Bilateral Labor Agreements, co-edited with Adam Chilton & Hila Shamir)
 • Knowledge Production, Big Data and Data-Driven Customary International Law, in International Law’s Invisible Frames: Social Cognition and Knowledge Production in International Legal Processes __ (Moshe Hirsch & Andrea Bianchi, eds., Oxford University Press: 2020) (forthcoming)
 • The Missing Persons of International Law Scholarship: A Roadmap for Future Research, in International Law as Behavior __ (Harlan G. Cohen & Timothy L. Meyer, eds., Cambridge University Press: 2020) (forthcoming)
 • Online Activism, Digital Domination and the Rule of Trolls, 58 J. Transnat’l L. 394 (2020)

» An introductory post was published on the ICON-S-IL Blog (June 28, 2020) [in Hebrew]

 • Inclusion and Representation: The Settlement of Property Claims in the Aftermath of Armed Conflict, 21 Theoretical Inquiries L. 397 (2020) (with Eyal Benvenisti)
 • Methodological Individualism, 60 Int’l L.J. 219 (2019)

» An introductory post was selected for the Emerging Voices Symposium on the Opinio Juris blog (Aug. 5, 2019)

 • Beyond Fragmentation: On International Law’s Integrationist Forces, 44 Yale J. Int’l L. 115 (2019)
 • The Domestic Standing of International Law: A Non-State Account, 57 J. Transnat’l L.494 (2019)
 • Revisiting Lessons on the New Law of Statehood, in Statehood and Self-Determination 187 (Duncan French, ed., Cambridge University Press: 2013) (with Zohar Nevo)
 • Lessons from Kosovo: The Law of Statehood and Palestinian Unilateral Independence, 5 Int’l L. & Int’l Rel. 89 (2009) (with Zohar Nevo)