rachelaridor

נושא המחקר: שיתופי פעולה בין המדינה לתעשייה לשם הגנת המרחב הקיברנטי
הנחיה:פרופ’ ניבה אלקין-קורן

rachelaridor@gmail.com

השכלה :

–          השלמות לדוקטורט במשפטים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2009;

עבודת תזה בהנחיית פרופסור ניבה אלקין-קורן בנושא “התנהגותיות בלתי תחרותיות תחת משטר ה – DRM-DMCA” (באנגלית).

–           מוסמך במשפטים (LL.Mׂׂׂ), בתוכנית דיני מסחר (Trade regulation), התמחות בקניין רוחני ובמשפט וטכנולוגיה קניין רוחני והגבלים עסקיים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק (NYU), 2005.

–          בוגר במשפטים (LL.B), בהצטיינות, התמחות במשפט וטכנולוגיה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה, 2003.

דירוג: 10% העליונים בכיתה.

מלגת “אלדין” לעבודות מצטיינות בתחום המשפט והטכנולוגיה, 2002. זכייה בתחרות כתיבה בעבור עבודה סמינריונית מצטיינת בתחום המשפט והטכנולוגיה: “ד”ר בלחיצת עכבר: אחריות לנזקו של גולש בסייברמדיסין”.

נסיון אקדמי   

–          2004 – 2005 עבודה כעוזרת מחקר של פרופסור הלן ניסנבאום, הפקולטה לתקשורת ותרבות,  אוניברסיטת ניו יורק (NYU).

–          2004 – 2005 עמיתת מחקר במוסד למידע ומשפט, אוניברסיטת ניו יורק, ראש צוות חוקרים בפרויקט NYU PORTIA.

–          2002 – 2005 עבודה כעוזרת מחקר של פרופסור ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

–          2002 – 2005 עבודה כעוזרת הוראה בקורסים שונים באוניברסיטת חיפה ובמכללת רמת גן.

מידע נוסף  

–          2005 – 2009 עורכת דין בכירה במחלקת הקניין הרוחני במשרד גרוס, קליינהנלדר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’.

–          2003 – 2004 התמחות בבית המשפט המחוזי בחיפה בהנחיית כב’ הנשיאה, השופטת בלהה גילאור.

–          חברה בלשכת עורכי הדין בישראל.

פרסומים:

–          “Antitrust Law – A Stranger in the Wikinomics World? Regulating Anti-Competitive Use of the DRM-DMCA Regime” (The John Marshall Journal of Computer & Information Law, forthcoming 2010).

–          “מביצוע פומבי להעמדה לרשות הציבור: חידוש או בילבול תחת הדין החדש”, יוצרים “זכויות”: קריאות בחוק זכות יוצרים (מיכאל בירנהק וגיא פסח, עורכים) (נבו 2009).

–          “קונסורציומים אירופאיים והקניין רוחני”, דרך הפטנט, מגזין הארץ 32 (מחברת במשותף עם רננה דולב הראל) (אפריל 2008).

–          “הפטנט המקדמי: למטבע יש שני צדדים”, דרך הפטנט, מגזין הארץ 10 (מחברת במשותף עם רננה דולב הראל) (ספטמבר 2007).