עסקאות (“Deals”) / ד”ר הילה נבו וד”ר יריב אילן

מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים לצדדים הפרקטיים הכרוכים בעסקה מסחרית, החל בשלב עריכת החוזה והמשך במהלך ביצוע העסקה. במהלך הקורס ננתח שורה של הסכמים מורכבים, כגון חוזה מיזוג וחוזה רכש, נבין את הרציונאלים העומדים בבסיסם, ואת התאמתם לסוגים שונים של צרכים עסקיים. לאורך הקורס נארח עורכי דין מסחריים מהשורה הראשונה בישראל, שיספרו על ניסיונם בעסקאות אלה, ועל לקחים שהם יכולים להפיק מבעיות שהתעוררו. 

סטודנטים המשתתפים בקורס יקחו בו חלק פעיל, וכן יתבקשו להגיש ניירות עמדה מפורטים על ההרצאות ששמעו.  הקורס מאפשר היכרות עם סוגיות משפטיות מתקדמות, ושואף להרחיב ולהעמיק את הידע המסחרי של משתתפיו.

כתיבת תגובה