רה-אורגניזציה של חברות / ד”ר עומר קמחי

3 שש”ס
250.5518
 

הקורס יעסוק בשינויי שליטה בפירמה המסחרית (Reorganization). שינויים אלו נעשים באמצעות טכניקות משפטיות שונות, ובהן – מיזוגים, רכישות (הצעות רכש) של פירמות או הסדרים במסגרת הליך חדלות פירעון. במהלך הקורס נסקור את הצורות השונות לשינויים הארגוניים, ונבהיר מה הם המאפיינים של כל עסקה שכזו וכיצד ראוי לערוך אותה. כמו כן, ננתח את חובותיהם של נושאי המשרה (בעלי התפקיד) בעסקאות השונות, ואת מערכת היחסים שבין השחקנים השונים המעורבים בעסקה – ההנהלה, הנושים ובעלי המניות.

הרכב הציון – מבחן (100%). ציון מיטיב (עד 5 נקודות).