LLM

תואר שני כללי

תכניות לימודי תואר שני מחויבות בראש וראשונה לקידום, העמקה והתפתחות תובנות ביקורתיות וידע משפטי של מוסמכיהם/ן, והצבתם/ן בשורה הראשונה של משפטנים ומשפטניות בעלי כישורים וידע מתקדמים. התכניות מעניקות היכרות מעמיקה עם מורכבויות המשפט בעולם המודרני ומקדמות חשיבה והתפתחות אישית תוך ניצול מסגרות לימוד ייעודיות, קטנות ומאתגרות. התכניות מאפשרות היכרות קרובה עם תכניות המחקר של אנשי ונשות הסגל המלמדים במסגרתה. בנוסף, התכניות משקפות את התפיסה הרב-תחומית המאפיינת את הפקולטה מאז היווסדה. דבר זה מתבטא בשני מישורים שונים: ראשית, בתוכן של מקצועות רבים הנוגעים לנושאים כגון פוליטיקה, סוציולוגיה, כלכלה, פסיכולוגיה, רפואה ועוד; שנית, במתן אפשרות בחירה בקורסים הנלמדים בחוגים אחרים של אוניברסיטת חיפה.

4 סמסטרים 

התכנית פרושה על פני ארבעה סמסטרים רצופים (סמסטר קיץ, סמסטר סתיו, סמסטר אביב, סמסטר קיץ).
הלימודים יתקיימו באוניברסיטת חיפה*.
*עקב משבר הקורונה והשלכותיו ייתכנו שינויים

מספר המקומות מוגבל. מומלץ להירשם בהקדם.​ ​

23.10.2022

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 23.10.2022.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 01.08.2022, וזאת בכפוף לאמור להלן.

פתיחת התכנית

התכנית נפתחת ב-23.10.2022 ונמשכת שנתיים

ימי הלימוד משתנים בהתאם לבחירת המערכת, ייתכן וקורסים יילמדו בשעות היום והבוקר, אין התחייבות לשחות אחה”צ או לשני ימי לימוד.

הלימודים יתקיימו באופן פרונטלי בלבד

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007, lawoffice@univ.haifa.ac.il

OOO
פרופ' ארנה רבינוביץ-עיני
יו"ר ועדת תארים מתקדמים
גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה