תנאי קבלה

אפיק מעבר

אפיק מעבר

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו? מסלול זה מאפשר קבלה כסטודנטים/ות מן המניין בפקולטה למשפטים .

630+

630+

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו? מסלול זה פתוח בפני מועמדים/ות בעלי סכם 630 ומעלה. הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי.

680+

680+

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו? במסלול זה הקבלה הינה אוטומטית במעמד סטודנט/ית מן המניין. הקבלה הינה בהתבסס על סכם 680 ומעלה. הסכם הינו שקלול ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי.

מצטיינים

סטודנטים.ות מצטיינים.ות

למי מיועד המסלול? מהו מעמד המתקבלים/ות אליו? מסלול זה מיועד למועמדים/ות שסיימו בהצטיינות לימודים בתארים קודמים.