דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

אודות

לפני הכל

כתב-העת כתב עת משפטי בין-תחומי המתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים בקרה פנימית וביקורת עמיתים חיצונית ונערכים בסיוע סטודנטים של הפקולטה למשפטים.

כתב העת מפרסם חוברות כלליות שבהן מאמרים העוסקים בסוגיות שונות הנוגעות למשפט, וכן “חוברות נושא” המוקדשות לתמות ספציפיות: משפט וגאוגרפיה (כרך ב(1)), קניין רוחני והגבלים עסקיים (כרך ב(2)), משפט ומדעי הרוח (כרך ג(1)), ו”מתודולוגיות ופרספקטיבות במחקר המשפטי” (כרך ד(1)), מדיניות מס ומימון ציבורי (כרך יג).

כתב-העת נוהג לבצע מחקר משפטי על אודות שופטים הפורשים מבית המשפט העליון ולקיים עימם ראיונות עומק ארוכים בנושא כתיבתם המשפטית.

כרך ב1

דבר העורך

משפט וגאוגרפיה

מסה ביקורתית

מאמרים

אמנון להבי, קהילות מגורים חדשות בישראל – בין הפרטה להפרדה 63

תגובה: ארז צפדיה, במסווה ההפרטה והקהילתיות – עמדה ביקורתית כלפי שיח ליברלי בעניין קהילות מגורים חדשות בישראל 141

יששכר (איסי) רוזן-צבי, ממקומיות לאזוריות – לקראת סדר יום חדש למשפט השלטון המקומי 159

מבט אחר

אורן יפתחאל, גאוגרף במרחב המשפטי – הוראת ‘גאוגרפיה משפטית’ כניווט בספָר האקדמי 211

כללי

מאמר

רות זפרן, המשפחה בעידן הגנטי – הגדרת הורות בנסיבות של הולדה מלאכותית כמקרה מבחן 223

מסה ביקורתית

אילן פלג, הדמוקרטיה הישראלית על פרשת דרכים, מסה ביקורתית על ספרו של גד ברזילי 281

הארת סטודנט

אמיר ישראלי, תחרות בלי ערכים או תחרות בין ערכים? טענות בדבר הסדר כובל המועלות בידי צד לחוזה 297

סיפור משפטי

יונתן יובל, בבית המשפט לתביעות קטנות 339

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך ב1

עורך ראשי ד”ר אלכסנדר (סנדי) קדר

סגני העורכים מנאל תותרי-ג’ובראן
חברות וחברי המערכת
תומר אפלדורף, שירן בר, חמוטל גל, זיו גלסברג, בלה גלפנד, שרון הרונשטיין, רז וולטר, לב זיגמן, חווה דיין-חורש, אדית טולדנו, ג’ני לובובסקי, נאורה מאיר, רן מג’ר, זאב מנס, מירי צוקר, מעוז רוט, בני שפיינר
עריכה לשונית דפנה שוויפי

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?