דין ודברים

דין ודברים

כתב העת המשפטי המתמקד ביחסי גומלין בין המשפט לבין תחומי ידע אחרים ובפרט מדעי הרוח ומדעי החברה

אודות

לפני הכל

כתב-העת כתב עת משפטי בין-תחומי המתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים בקרה פנימית וביקורת עמיתים חיצונית ונערכים בסיוע סטודנטים של הפקולטה למשפטים.

כתב העת מפרסם חוברות כלליות שבהן מאמרים העוסקים בסוגיות שונות הנוגעות למשפט, וכן “חוברות נושא” המוקדשות לתמות ספציפיות: משפט וגאוגרפיה (כרך ב(1)), קניין רוחני והגבלים עסקיים (כרך ב(2)), משפט ומדעי הרוח (כרך ג(1)), ו”מתודולוגיות ופרספקטיבות במחקר המשפטי” (כרך ד(1)), מדיניות מס ומימון ציבורי (כרך יג).

כתב-העת נוהג לבצע מחקר משפטי על אודות שופטים הפורשים מבית המשפט העליון ולקיים עימם ראיונות עומק ארוכים בנושא כתיבתם המשפטית.

כרך א

דבר העורך וסגניתו

 

ריאיון

אלכסנדר (סנדי) קדר, פנינה אלון, עידן לרון וענת רום, ריאיון עם השופטת (בדימוס) דליה דורנר 15

מאמרים

חאלד גנאים ומרדכי קרמניצר, טעות בזהות והחטאת הפעולה – האמנם מחשבה פלילית מועברת? 65

נטע זיו, אי ציות, התנגדות וייצוג אנשים החיים בעוני – המקרה של פלישות לדיור ציבורי 115

לימור זר-גוטמן, ייצוג מול צד שכנגד בלתי מיוצג – ייזהר עורך-הדין 153

תגובה: נטע זיו, אחריות עורך-הדין כלפי נפגעי הייצוג – מאחריות מוסרית לאחריות משפטית 201

מיכל טמיר, עלותו השקועה של התקדים 211

יעקב ידגר, טקס מפלג – הקראת פסק-הדין במשפט דרעי כאירוע מדיה של נידוי והשפלה 299

תגובה: אריאל בנדור, על דין ודיבורים 327

יעקב ידגר, בעקבות תגובתו של אריאל בנדור 343

הלל סומר, “רימון-יד שניצרתו נשלפה מגופו” – האמנם? עשור לתובענה הייצוגית הצרכנית 347

רונן פרי, דירוג כתבי-עת משפטיים עבריים – יסודות עיוניים ומחקר אמפירי ראשוני 401

מיכאיל קרייני, התביעה הייצוגית בישראל – על פרשת דרכים 449

פסיקה

אורן גזל, עמדת התביעה בערעור כנגד דחיית הסדר טיעון 507

מיכל (שיצר) גל, לבור את המוץ מהתבן – היקף תחולתו של האיסור על עריכת הסדר כובל בהתאם לפסיקה האחרונה 533

סיפור משפטי

אביגדור פלדמן, בבוקר יום הולדתו של עורך הדין פלח 627

ספרים

רות פלאטו-שנער, דיני בנקאות – ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך מאת פרופ’ ריקרדו בן-אוליאל 559

הארת סטודנט

עמית מור, “בעיות במערכת העיקול” – בסיס להצעת חוק לתיקון חוק ההוצאה לפועל, (איסור עיקול טלוויזיה), תשס”ד-2004

  •  

חברי המערכת

חברי המערכת – כרך א

עורך ראשי ד”ר אלכסנדר (סנדי) קדר

סגניות העורך עו”ד פנינה אלון, מנאל תותרי-ג’ובראן 
חברות וחברי המערכת
מאור ברדיצ’בסקי, חווה דיין-חורש, שרון הורנשטיין, לב זיגמן, אמיר טבנקין, אדית טולדנו, עידן לרון, מיכל מרמרוס, ענת רום, מירי רטנר
עריכה לשונית הדסה ביד

הארת דין הוא כתב עת משפטי מקוון של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב העת נוסד בשנת 2004 והוא מפרסם בעיקר הערות פסיקה וחקיקה של סטודנטים למשפטים, לצד מאמרים קצרים של חוקרים ישראליים על סוגיות משפטיות אקטואליות.
חברי מערכת כתב העת הם סטודנטים והוא משמש כסמינר המצטיינים של הסטודנטים אשר לומדים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. בכתב העת מתפרסמות הארות והערות על פסקי דין ו/או על דברי חקיקה אקטואליים.

lawatchLogo

רוצה להצטרף לרשימת הדיוור של כתב העת?