תואר ראשון במשפטים בשילוב לימודים בחוג לסוציולוגיה

אודות

מערכת החוק והמשפט מהווה חלק ממערכות חברתיות מורכבות יותר של ניהול חברה, הכרעה בסכסוכים חברתיים ופיקוח חברתי. תכנית תואר ראשון במשפטים במקביל לחוג סוציולוגיה מיועדת לתת לסטודנטים למשפטים היכרות רחבה יותר עם המחקר האמפירי ועם ההסברים התיאורטיים של תהליכים ותופעות חברתיים באופן כללי ועם תובנות לגבי החברה הישראלית בפרט. 
התוכנית שואפת להרחיב את היישום של ידע סוציולוגי בדיונים על חקיקה, בדיונים משפטיים ובמחקר על משפט וחברה.

תלמידים/ות בתואר ראשון במשפטים בשילוב החוג לסוציולוגיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-30 נקודות זכות לפחות בחוג לסוציולוגיה. בסיום הלימודים, המותנה במילוי החובות בכל אחד מן החוגים, יקבלו תעודת בוגר במשפטים וחוג לאחר תואר בחוג לסוציולוגיה 

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה

מרכזת אקדמי: ד"ר שגית מור