תואר ראשון במשפטים בשילוב לימודים בחוג לסוציולוגיה

אודות

מערכת החוק והמשפט מהווה חלק ממערכות חברתיות מורכבות יותר של ניהול חברה, הכרעה בסכסוכים חברתיים ופיקוח חברתי. התכנית המשותפת במשפטים וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מיועדת לתת לסטודנטים למשפטים היכרות רחבה יותר עם המחקר האמפירי ועם ההסברים התיאורטיים של תהליכים ותופעות חברתיים באופן כללי ועם תובנות לגבי החברה הישראלית בפרט. 
התוכנית שואפת להרחיב את היישום של ידע אנתרופולוגי וסוציולוגי בדיונים על חקיקה, בדיונים משפטיים ובמחקר על משפט וחברה.

תלמידים/ות בתואר ראשון בתכנית המשותפת במשפטים וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 112 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-30 נקודות זכות לפחות בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית.

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה

מרכזת אקדמי: ד"ר שגית מור