תואר ראשון במשפטים בשילוב לימודים בתכנית המצטיינים "אופקים"

אודות

תכנית "אופקים" הינה תכנית המצטיינים של אוניברסיטת חיפה, תכנית האוספת אליה מדי שנה עד 15 סטודנטים בעלי נתונים אישיים יוצאי דופן, מעניקה להם מלגת לימודים מלאה, חושפת אותם למרצים ולקורסים הטובים ביותר שיש לאוניברסיטה להציע, ומאפשרת להם את החופש לעצב את לימודיהם כרצונם תוך ליווי אישי והקפדה על רמה אקדמית גבוהה במיוחד. מטרת התכנית הינה להכשיר סטודנטים מצטיינים במגוון כלי המחקר המקובלים באקדמיה, להכיר להם את הדיסציפלינות השונות, לטפח בהם כישורי כתיבה וניתוח גבוהים, ולעודד בקרבם מחשבה ביקורתית ומעמיקה. התכנית שואפת להפוך את תלמידיה ובוגריה לחוקרים אינטרדיסציפלינריים מובילים באקדמיה, ולמנהיגי דעה ועשייה מרכזיים בחברה הישראלית.

במסגרת תכנית אופקים ניתן לתלמידים חופש בחירה רב ממגוון הקורסים הנלמדים באוניברסיטה. במידת הצורך ראש התכנית מסייע בהכוונת הבחירה כך שתשרת את תכנ​יותיו העתידיות של התלמיד במחקר אקדמי.

תלמידים הלומדים בתוכנית אופקים יהיו פטורים מהמקצועות הבאים בפקולטה למשפטים: מקצועות בחירה לא-משפטיים (20 נקודות זכות) ושיעורי בחירה וסדנאות משפטיים בהיקף של 10 נקודות זכות. הלמידים ילמדו במקביל בשני החוגים לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון למצטיינים.

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה

מרכז אקדמי: ד"ר חאלד גנאים