תואר כפול במשפטים ועבודה סוציאלית

אודות

תואר כפול בתכנית המשותפת במשפטים ועבודה סוציאלית מתבססת על ההבנה, שבמדינת הרווחה המודרנית קיים קשר הדוק בין שני התחומים, ועשויה להיות הפריה הדדית רבה ומועילה. במהלך הלימודים ייחשפו התלמידים לשני גופי ידע שונים, כאשר בכל אחד מהם צפוי הידע שנלמד במשנהו להאיר תובנות חדשות. הלימודים המשותפים יוכלו, אם כן, להשתלב באופן שבו השלם עולה על סכום שני החלקים. הלימודים במשפטים יוכלו להיות מעניינים יותר על רקע הלימודים בעבודה סוציאלית, ולהיפך; ובעיקר, התלמידים צפויים לפתח רגישות מיוחדת על בסיס תובנות מהדיסיפלינה השנייה.

יתרון זה צפוי להימשך גם לאחר הלימודים. כך, המשפטנית שרכשה השכלה בעבודה סוציאלית, תהיה בעלת הבנה עמוקה למצוקות ולצרכים "בשטח", אשר תוכל להאיר את עיניה בהקשרים משפטיים שונים. כמובן שרקע זה יהווה יתרון גדול במיוחד למעוניינים לעסוק במשפטים בתחומים של דיני הרווחה, ייצוג קטינים, קשישים, אנשים עם מוגבלויות וכיוצא בזה.

במקביל, העובד הסוציאלי שרכש השכלה משפטית יהנה מהבנה עמוקה של המסגרת המשפטית בה הוא פועל ושל זכויות האוכלוסיה אותה הוא משרת.

יובהר כי אין אפשרות לתאם מראש בין המערכות של לימודי המשפטים ולימודי העבודה הסוציאלית בשנה נתונה, ולפיכך יווצרו לעיתים חפיפות בין קורסי חובה, ובפרט חפיפה בין קורסי חובה במשפטים לבין ההכשרה המעשית, אשר נדרשת בלימודי העבודה הסוציאלית החל מהשנה השנייה. במקרים כאלה ניתן לדחות קורסי חובה לשנה שלאחר מכן, הכל בהתאם להנחיות מזכירות התלמידים על-פי נסיבות העניין. הצלחת התכנית המשותפת חשובה לשתי הפקולטות, ונעשה כל מאמץ כדי לסייע בפתרון בעיות מהסוג הזה. עם זאת, על הנרשמים לדעת מראש, כי תידרש גמישות רבה מצידם בעת התאמת המערכת בשתי הפקולטות, לרבות נכונות לביצוע העבודה המעשית בימי שישי.

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה

מרכז אקדמי: ד"ר פאינה מילמן-סיון

לאתר ביה"ס לעבודה סוציאלית