תואר ראשון במשפטים בשילוב לימודים בחוג לכלכלה

אודות

הגישה הכלכלית למשפט גורסת כי על המשפטנים להבין את השלכות ה​הכרעות המשפטיות על חיי המעשה, ובכלל זה אופן פעולת השווקים השונים. לפיכך על המשפטנים ללמוד על דרכי ההתנהגות הכלכלית של בני אדם, פירמות ומשקים גדולים. תואר בתוכנית המשותפת במשפטים וכלכלה מסייע למשפטנים להבין השלכות אלו ולרכוש כלים להערכת ההשפעה של המשפט על הכלכלה ושל הכלכלה על המשפט. הבנה בכלכלה נדרשת גם למשפטנים המבק​שים לעסוק בענפי משפט הקשורים קשר הדוק עם עולם העסקים והכלכלה כגון דיני חברות, דיני הגבלים עסקיים, דיני ניירות ערך ועוד.

תלמידים/ות בתואר ראשון בתכנית המשותפת במשפטים וכלכלה יוכלו לקבל אישור לתחילת התמחות בעריכת-דין אם עמדו בכל הדרישות של האוניברסיטה והפקולטה בקשר ללימודים, וצברו 110 נקודות זכות בפקולטה למשפטים ו-33 נקודות זכות לפחות בחוג לכלכלה. קבלת תעודת בוגר תותנה במילוי מלוא החובות בכל אחד מן החוגים בתכנית. מי שמילאו דרישות אלה יקבלו תעודת בוגר במשפטים וכלכלה.

הפקולטה למשפטים חברה גם בתוכנית ארסמוס האירופית לתואר שני במשפט וכלכלה הנלמדת באוניברסיטאות מובילות באירופה.

מרכז אקדמי: ד"ר עומר קמחי

פרטים מלאים על התוכנית ניתן למצוא בתקנון הפקולטה