תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בחוג אחר

הפקולטה למשפטים מציעה תכניות לימוד משולבות משפטים ותואר ראשון נוסף.