הארת דין - גליון מספר ד(1), אוקטובר 2006 – מרץ 2007

גליון מספר ד(1), אוקטובר 2006 – מרץ 2007

lawatchLogo

מערכת כתב-העת לשנת תשס"ח


עורכת: ד"ר ארנה רבינוביץ-עיני 
גב' שרי רוזיצקי 
מר צחי דוידוביץ 
מר אורן טרגש 
מר עמית ינון 
גב' ליבת סומך 
מר גיל סיגל 
מר נמרוד סנה 
מר עידן קפון