משאבי ים משפט ומדיניות

femcl

אודותינו

"הים הגדול הזה נחשב לתחום המערבי של ארצנו, זו טעות נפסדת, שעלינו לעקור משורשה. מבחינה יישובית כלכלית ופוליטית יש לראות את הים התיכון לא את גבולה אלא את משכה של ארצנו. על חוף הים לא מסתיימת הארץ, אלא יבשתה בלבד."  דוד בן גוריון, "לקראת הים" 1932

הים התיכון הוא משאב חברתי, כלכלי, תרבותי וסביבתי של מדינת ישראל, אשר לאופן ניהולו השלכות נרחבות ; הוא מקור למזון, למסחר, לתעסוקה, לתיירות, וכיום גם מקור לאספקת מי שתייה ואנרגיה למדינת ישראל. כשליש מהאוכלוסייה בישראל מתגוררת באזור רצועת החוףהמשתרעת על פני כ-196 ק"מ ומצויה בפיתוח מואץ. כיום נותרו רק כ- 53 ק"מ של חוף טבעי פתוח. לכך יש להוסיף את תגליות הגז הטבעי במים הכלכליים של ישראל. אם עד כה ההתמקדות הייתה במימי החופין של ישראל (כ-22 קילומטרים מהחוף), הרי שמעתה יתקיים פיתוח מואץ (קידוחים, הקמת מתקנים, הנחת צינורות) וניצול משאבי טבע גם באזור המים הכלכליים של ישראל, אשר משתרע על כ-25 מיליון דונם, שטח הגדול משטחה היבשתי של ישראל.

פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים חדשים. על אף האתגרים הקיימים והסוגיות המשפטיות המורכבות הקשורות לניהול הסביבה הימית כמעט ולא נערך בישראל מחקר משפטי בתחום זה, הבוחן בין היתר את התשתית הרגולטורית הקיימת ואת התאמתה לצרכים ולאילוצים. שאלות משפטיות ייחודיות הנוגעות להסדרת משאבי ים בגבולות המים הכלכליים של ישראל, תכנון בר קיימא וניהול אינטגרטיבי של הסביבה הימית והחופית, הסדרה סביבתית ייחודית המיישמת עקרונות שנקבעו במשפט הבינלאומי, הקצאת צודקת של משאבי טבע, שאלות של צדק חלוקתי ועוד. על רקע זה הוקמה הקליניקה למשאבי סביבה ימית ושאלות אלה עומדות במוקד עיסוקה.

מאז היווסדה בשנת 2011 פועלת הקליניקה כמוקד מחקר אינטרדיסציפלינרי-יישומי שהינו פרי שיתוף פעולה חדשני בין ביה"ס למדעי הים, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, המרכז למחקרי אסטרטגיה ימית והפקולטה למשפטים. הקליניקה פועלת לניתוח המדיניות הקיימת בתחום משאבי סביבה ימית ולהתוויית מדיניות אחראית לניהולם של משאבים אלה. הקליניקה יוצרת סינרגיה בין תחומי הידע השונים של גופי המחקר לבין האקטיביזם המשפטי. במסגרת עבודת הקליניקה נעשה שימוש ב"כלי עבודה" מגוונים כגון עריכת מסמכי מדיניות, הצעות לשינוי חקיקה, חוות דעת משפטיות, פעילות מול מקבלי ההחלטות ועוד.

הקליניקה הצליחה לבסס עצמה תוך זמן קצר כגוף אשר מקבלי ההחלטות מסתמכים על מחקריו לצורך התווית מדיניות. הקליניקה ביססה שיתוף פעולה פורה עם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים. אנו מאמינים כי לפעילות קלינית מערכתית, אשר נוגעת לשאלות מדיניות רחבות המשפיעות על כלל הציבור, פוטנציאל השפעה על זכויות הציבור בנכסיו. ללא ניתוח מעמיק ופעילות במישור המדינתי לא ניתן יהיה להגן על זכויות אלה.

סגל הקליניקה:

עו"ד נדיה צימרמן | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ד"ר יאיר שגיא | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
© כל הזכויות שמורות לפקולטה למשפטים © אוניברסיטת חיפה שד' אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה 3498838 טלפון: 04-8240633