תנאי קבלה

תואר ראשון במשפטים

אפיק מעבר

(*למצטייני שנה א' במשפטים ממוסד אחר)

מצטיינים/ות

(*בעלי תואר ראשון או שני בהצטיינות)

משנים כיוון

(*מעבר מחוג אחר באונ' חיפה)

*סיכוי נוסף

(*לראשונה בפקולטה למשפטים מסלול קבלה על סמך מסלול אופק)

תואר שני במשפטים

M.A
משפטים ללא משפטנים