תנאי קבלה

תואר ראשון במשפטים

לתשומת ליבכם! בימים אלו ולאור המצב הנוכחי מתגבש מסלול קבלה חדש ללא פסיכומטרי פרטים נוספים יפורסמו בהמשך 

 

אפיק מעבר

(*למצטייני שנה א' במשפטים ממוסד אחר)

משנים כיוון

(*מעבר מחוג אחר באונ' חיפה)

מצטיינים/ות

(*בעלי תואר ראשון או שני בהצטיינות)

*סיכוי נוסף

(*לראשונה בפקולטה למשפטים מסלול קבלה על סמך מסלול אופק)

תואר שני במשפטים

M.A
משפטים ללא משפטנים