ענישה, מוסר וחברה / פרופ' יונתן יובל

מהי ענישה? מהן תכליות הענישה, ומה מצדיק ענישה? כיצד המשפט מעניש, ומהם יחסי הענישה למושגים כגון חמלה, אחריות, סבל, הרתעה, התפייסות ונקמה? מי מעניש ואיך? כאשר אנו מענישים אדם 20 שנה לאחר ביצוע הפשע -- האם אנחנו עדיין מענישים את אותו אדם? למה הפסקנו להוציא להורג, גם על העבירות המחרידות ביותר? מה לגבי אפליה וענישה סלקטיבית? 

תכלית הסמינר לאפשר לתלמידים להתנסות בקשת רחבה של סוגיות הקשורות בענישה במשפט -- מעונש המוות, הפעולה האלימה והפולשנית ביותר שהמשפט יודע לבצע -- ועד תחליפי ענישה כגון מנגנוני אמת והתפייסות. הסמינר יחשוף את התלמידים למגוון חומרים ועמדות בתחומי תורת המוסר, הסוציולוגיה והקרימינולוגיה, תאוריה פוליטית, דת, ספרות וקולנוע. חלקו הראשון של הסמינר יוקדש לסדרת הצגות מבואיות בהיסטוריה ובתאוריה של ענישה, וכן בשיטות מחקר משפטי אינטרדיסציפלינרי. נחשף להתייחסויות לענישה של פילוסופים, אומנים, סופרים, אנשי דת וחוקרים. עיקר הסמינר יוקדש לדיונים משותפים והפריה רעיונית הדדית. הסמינר יהווה מסגרת לימודית ומחקרית שתאפשר לסטודנטים לבחור סוגיות שמעניינות אותם. כל סטודנט יבצע מחקר מודרך בשאלה שתסוכם עם המנחה, והכתה כולה תתפקד כבמה דינמית לדיון, פיתוח רעיוני ומתן משוב.