משפט בינלאומי: הלכה למעשה / פרופ' דניאל בן-אוליאל

הסמינר עוסק בנושאים המרכזיים במשפט הבינלאומי הפומבי בראי השיח הציבורי בארץ ובעולם.

ברקע הליכי גלובליזציה מואצים מאז שנות התשעים של המאה העשרים, החלו להיראות סימני האטה בשיתוף הפעולה הבינמדינתי, אשר מצטמצם בעיקר בתחומי הסחר הבינלאומי והבטחון הלאומי תוך התמקדות גוברת מצד מדינות לאום באינטרסים מדינתיים.

על רקע זה, הסמינר יתמקד בסוגיות ייחודיות למשפט הבינלאומי בהינתן התמורות המרכזיות והן: רב תרבותיות מול הומוגניות, גלובליזציה מול נאו-מרקנטיליזם ולוקליזציה, לאומיות ואיזוריות מול בינלאומיות, ועוד. בתוך שכך, יידונו נושאים נבחרים ובהם עקרון האיסור על השימוש בכוח  ומשפט בינלאומי הומניטארי (דיני לחימה), זכויות אדם, דיני מסחר בינלאומי, ומעמד המדינה.