יישוב סכסוכים וטכנולוגיה / פרופ' ארנה רבינוביץ-עיני

 נקודת המוצא של קורס זה היא שלצמיחת האינטרנט ולהופעתן של טכנולוגיות מידע חדשות יש השפעות מרחיקות לכת על עולם המשפט בכלל ועל תחום יישוב הסכסוכים בפרט. האינטרנט הופך יותר ויותר לחלק מרכזי בחיינו האישיים והמקצועיים וכפועל יוצא מכך הוא הופך לזירה בה נוצרים, נפתרים, ולעיתים אף נמנעים, סכסוכים באמצעות הליכים מקוונים חדשים, אבל הוא גם משפיע בעקיפין על סכסוכים ומוסדות ליישוב סכסוכים מסורתיים באמצעות השינויים החברתיים הרחבים שהוא הביא להם בתחומים דוגמת נגישות למידע ושינויים בתפיסות של פרטיות. במקביל לאינטרנט התפתחו בעשורים האחרונים טכנולוגיות אשר מאפשרות לאסוף ולנתח מידע באופן שיש לו פוטנציאל לשנות יחסי כוחות מסורתיים ביישוב הסכסוכים – בין עורכי דין יחידים לבין משרדים גדולים, בין מתדיינים חד-פעמיים לבין חברות גדולות וכדומה. הקורס יבחן שינויים אלה הן במבט כללי והן על ידי התמקדות במספר מקרי בוחן.