דיני פטנטים, חדשנות ויזמות טכנולוגית / פרופ' דניאל בן אוליאל

הגנת הפטנט נחשבת לדרך העיקרית שבאמצעותו המשפט מתמרץ חדשנות ויזמות טכנולוגית. באופן מסורתי, דיני הפטנטים נושאים תפקיד מרכזי בהענקת הגנה כלכלית לממציאים. בעת הצורך, פטנטים מגנים על ממציאים באמצעות צווי מניעה או פיצויים בעת הפרת זכותם המשפטית של הממציאים. הפטנט הוא זכות שימוש בלעדית הניתנת לבעל המצאה לשימוש בהמצאתו לזמן קצוב, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך ייצור המשמש בתעשייה בכל תחום טכנולוגי. הזכות לפטנט לא חלה על תגלית, כגון גילוי זן חדש של בעלי חיים, רעיון שיווקי (להבדיל מ'שיטת עסקים' עליה ניתן לקבל פטנט במדינות מסוימות), תאוריה מדעית, וברוב המדינות - אף לא על תוכנת מחשב (זו מוגנת מכוח זכות יוצרים). פטנט הוא 'מקומי', ומוגבל לאותה מדינה שהעניקה אותו. בחלקו הראשו סוקר הקורס את הדינים החלים על הגנת הפיטונט בישראל, תוך סקירה השוואתית לדין האמריקני והאירופי. לדיני פטנטים תפקיד נוסף ואקטיבי במיזמים, חברות הזנק וחברות עתירות ידע ככלל, והוא להוות עבורן מקור לגיוס הון. בהקשר זה יסקרו שאלות הנוגעות באסטרטגית ניהול קנין רוחני ובפרט ברישום פטנטים ביזמות טכנולוגית, בדין ובנוהג.