משפט וממשל, כרך יא חוברת 1 (תשס"ח – 2007)

t2

חברי המערכת - כרך יא (חוברת 1)

עורך: ד"ר גיא דוידוב

סגנית עורך: עו"ד קרן אניספלד

חברי מערכת: הדס אגמון, תמר אינדיג, ניצן ארביב, ניר ארצי, ארווא חליחל, נתן ליבוביץ', רוני מר, אירנה נוטנקו, יאיר נתיב, רותם פרלמן, אסף שובינסקי, מייסר שחאדי, תחיה שחר, ציון שמעון