משאבי ים משפט ומדיניות

femcl

אודותינו

המרחב הימי של ישראל בים התיכון משתרע על כ-26 מיליון דונם, שטח הגדול משטחה היבשתי של ישראל. הים הוא משאב חברתי, כלכלי, תרבותי וסביבתי של מדינת ישראל, אשר לאופן ניהולו השלכות נרחבות; הוא מקור למזון, למסחר, לתעסוקה, לתיירות, וכיום גם מקור לאספקת מי שתייה ואנרגיה למדינת ישראל. כתוצאה מכך המרחב הימי מצוי בפיתוח תמידי מואץ, כאשר כיום נותרו רק כ- 53 ק"מ של חוף טבעי פתוח. מאז תגליות הגז הטבעי הואץ הפיתוח גם בשטחים אלה.
פעילות האדם וצרכי הפיתוח של הסביבה הימית והחופית יוצרים שורה של אתגרים משפטיים חדשים. על אף האתגרים הקיימים והסוגיות המשפטיות המורכבות הקשורות לניהול הסביבה הימית כמעט ולא נערך בישראל מחקר משפטי בתחום זה, הבוחן בין היתר את התשתית הרגולטורית הקיימת ואת התאמתה לצרכים ולאילוצים.
על רקע זה הוקמה הקליניקה למשאבי סביבה ימית. הקליניקה פועלת לניתוח המדיניות הקיימת בתחום משאבי סביבה ימית ולהתוויית מדיניות אחראית לניהולם של משאבים אלה. הקליניקה יוצרת סינרגיה בין תחומי הידע השונים של גופי המחקר לבין האקטיביזם המשפטי. במסגרת עבודת הקליניקה נעשה שימוש ב"כלי עבודה" מגוונים כגון עריכת מסמכי מדיניות, הצעות לשינוי חקיקה, חוות דעת משפטיות, פעילות מול מקבלי ההחלטות ועוד.
אנו מאמינים כי לפעילות קלינית מערכתית, אשר נוגעת לשאלות מדיניות רחבות המשפיעות על כלל הציבור, פוטנציאל השפעה על זכויות הציבור בנכסיו. ללא ניתוח מעמיק ופעילות במישור המדינתי לא ניתן יהיה להגן על זכויות אלה.
השותפים שלנו:
מאז היווסדה בשנת 2011 פועלת הקליניקה כמוקד מחקר אינטרדיסציפלינרי-יישומי שהינו פרי שיתוף פעולה חדשני בין ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, המרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית והפקולטה למשפטים. הקליניקה הצליחה לבסס עצמה תוך זמן קצר כגוף אשר מקבלי ההחלטות מסתמכים על מחקריו לצורך התווית מדיניות.

סגל הקליניקה

nivaE עו"ד נדיה צימרמן

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dalitkd ד"ר יאיר שגיא

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.