סמינר מחקר: משפט חברה וטכנולוגיה בחסות משרד הרצוג, פוקס נאמן ושות'/ פרופ' ניבה אלקין-קורן

הטכנולוגיה הינה שחקן מרכזי בעיצוב החברה בה אנו חיים: היא מכוונת התנהגויות – ובכך ממלאת תפקיד הדומה לתפקיד המשפט. בה בעת, הטכנולוגיה היא גם מושא להסדרה המשפטית.  סמינר המחקר נועד לבחון את הממשק שבין הטכנולוגיה, החברה והמשפט, תוך עיון בדיסציפלינות שונות, כמו למשל פילוסופיה של טכנולוגיה, סוציולוגיה של טכנולוגיה, היסטוריה של המדעים, כלכלה וכמובן משפט.

הסמינר נועד להשיג שתי מטרות מרכזיות: האחת, להכיר את המחקר האקדמי העדכני בתחומי המשפט והטכנולוגיה.  המטרה השנייה היא להיחשף לשיטות מחקר משפטיות ואחרות ולהכיר מקרוב זרמים שונים של החשיבה המשפטית.

מתכונת הסמינר

הסמינר יתנהל במתכונת של קולוקוויום: מספר חוקרים מובילים יוזמנו להציג את מחקריהם המצויים בתהליך עבודה. הסטודנטים יגיבו למאמרים בכתב ובעל-פה, וייטלו חלק בדיונים עם הכותבים.

לפני כל הרצאת אורח, יתקיים מפגש הכנה בו ידונו מאמרי רקע לנושא ההרצאה.

דרישות הסמינר:

הגשת ארבע תגובות אישיות בכתב בהיקף של כ 1500 מילה, לארבעה מאמרים שידונו במהלך הסמסטר. בנוסף, הצגת רפרט בעל-פה (תגובה בעל-פה למאמר במפגש עם האורח, או מחקר והצגת חומרי רקע במסגרת מפגש הכנה). השתתפות פעילה בכל המפגשים חובה.

ציון הסמינר: תגובה בעל-פה: 20%; השתתפות פעילה: 20%. תגובות בכתב: 60% (כלומר 15% לכל תגובה).