בינה מלאכותית, אתיקה ומשפט / פרופ' ניבה אלקין-קורן

טכנולוגיות של למידת מכונה ובינה מלאכותית חודרות לתחומי חיים שונים ומשפיעות על מנעד רחב של פעולות בחיי הפרט, החברה והממשל. מערכות אלה מעוררות שורה של אתגרים חדשים בתחום האתיקה והמשפט. הקורס נועד לפתח כלים אתיים, טכנולוגיים ומשפטיים לטיפול בהיבטים האתיים והמשפטיים הקשורים לפיתוח ושימוש בטכנולוגיות אלה.  המדובר בקורס מכוון פרויקטים מעשיים בשיתוף מדעי הנתונים בטכניון.