סייבר, רגולציה ואבטחת מידע / פרופ' אמנון רייכמן ופרופ' אור דונקלמן

השינוי המואץ בארכיטקטורה של מערכות מחשב ומידע לעבר מערכות פתוחות, מקושרות ומבוזרות יצר אתגר חדש באבטחתן. אתגרי הסייבר מחייבים הערכות טכנולוגית ומשפטית. הקורס הרב תחומי באבטחת מידע וסייבר, נועד להקנות "ארגז כלים" למשפטנים העוסקים בתחום. הקורס יורכב משתי חטיבות שיועברו על ידי מומחים מובילים בכל תחום:

מושגי יסוד באבטחת מידע (פרופ' אור דונקלמן, החוג למדעי המחשב): בהקשר זה נסקור מושגי יסוד באבטחת מידע, לרבות מתקפות סייבר, האקינג, מושגי יסוד בהצפנה, והגנה טכנולוגית על הפרטיות. 

אבטחת מידע ואסדרה (פרופ' אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים): כאן נעסוק במתווים רגולטוריים שונים אשר בעזרתם ניתן להתמודד עם האתגרים שמציבה הסוגיה בפני רשויות המדינה השונות. דגש יושם בשאלות מוסדיות - איזה מוסד מופקד על אילו תחומים - כמו גם בשאלות של תוכן הרגולציה (מבנה האיזונים, דילמות באשר לחלוקת אחריות משפטית וטיב האחריות).