דיני מידע וסייבר/ ד"ר אלדר הבר

הקורס יעסוק בבחינת ההיבטים המשפטיים של אתגרי הסייבר בעידן הדיגיטלי ויתמקד בעיקר בהתקפה, הגנה ומעקב, מנקודות מבט של מדינות שונות ומהיבטים של הקהילה הבין-לאומית. באופן פרטני, הקורס יעסוק בשאלות כגון: מהו סייבר? מהו טרור מקוון ומה הדין הקיים לגבי פעולות סייבר מסוגים שונים? מהם האמצעים המשפטיים והטכנולוגיים שמדינות מפעילות על-מנת להתמודד עם איומי הסייבר? כיצד ניתן לאזן בין חובתה של המדינה להגן על אזרחיה לבין חירויות פרט דוגמת הזכות לחופש ביטוי והזכות לפרטיות? כיצד משפיע הסייבר על ריבונותן של מדינות? באילו תנאים מותר למדינה, לחברות פרטיות ולאזרחים לאסוף ולאגור מידע וכיצד מתמודדות רשויות אכיפה עם מגבלות טכנולוגיות? האם יש מקום להטיל אחריות על מתווכים באינטרנט לפעולות סייבר שונות? כיצד הקהילה הבין-לאומית מתמודדת עם שאלות אלו? הקורס יבחן שאלות אלו ועוד מנקודת מבט של מעצבי-מדיניות שונים בעולם, וביניהם מדינת ישראל.