630+

קבלה במסלול מבחן התאמה

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה משנה לראשונה בישראל את תנאי הקבלה של המועמדים ללימודים: פיילוט שנערך בפקולטה במהלך חמש השנים החולפות,
אישר את חששות המרצים כי קבלה ללימודים עם סכם גבוה לא מבטיחה ממוצע ציונים גבוה יותר במהלך התואר.
הפקולטה החליטה להוסיף בחינת התאמה למועמדים אשר קרובים לסף הקבלה הרשמי.
ציון מבחן ההתאמה ישוקלל עם סכם הקבלה של המועמד ויגדיל את סיכוייו לקבלה ללימודים כתלמיד מן המניין.

המהלך החדש נועד ליצור תמהיל סטודנטים המושתת בחלקו על יכולת חשיבה משפטית, יישום צורת למידה וזיקה לתחום. את אלה מנבא המבחן.

מועדי מבחן התאמה:  20.2.19, 11.06.19, 30.07.19, 20.08.19

להרשמה למבחן התאמה נא לפנות במייל לThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.